Praca w Anglii a leczenie w Polsce – Jak to działa?

15 grudnia 2020

Obecnie znaczna część Polaków wyjeżdża do Anglii w celu zarobienia większej ilości pieniędzy. Jednak samo znalezienie pracy za granicą, to nie koniec formalności, które się z nią wiążą. Do wielu rozterek dochodzi w momencie, gdy potrzebujemy opieki zdrowotnej pracując nie tylko w Anglii, ale każdym innym kraju. Bez wątpienia, najważniejszą z nich jest pytanie – czy pracując w Wielkiej Brytanii, można skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce? Szczególnie istotne stało się to w ostatnim czasie, kiedy media nieustannie informowały o wystąpieniu Anglii z Unii Europejskiej i słynnym Brexicie. Z jakiego rodzaju pomocy lekarskiej można skorzystać w Polsce, pracując w Anglii? Gdzie udać się z prośbą o pomoc? Co się zmieni? Przeczytaj artykuł i dowiedz się wszystkiego o sposobach leczenia w Polsce, podczas pracy w Wielkiej Brytanii.

Europejska Karta Ubezpieczenia zdrowotnego

Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ (W Anglii European Health Insurance Card) obecnie jest przepustką do darmowych świadczeń zdrowotnych w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Dzięki niej możemy uzyskać darmową pomoc medyczną także i w Polsce. Jednak takie medyczne Schengen ma także swoje minusy, a mianowicie – wybierając się na zabieg za granicą, państwo, w którym wykupiliśmy ubezpieczenie pokryje koszty w wysokości stawki, w jakiej ten zabieg jest dostępny na jego terytorium. Wszelkie nadwyżki pokrywa pacjent. Z uwagi właśnie na ten fakt, bardzo często rodacy wracają do Polski, aby w kraju odbyć wszelkie operacje.

Dodatkowo, w Polsce do wyboru mamy również dokument S1 oraz S2 i S3, które umożliwiają odbycie planowanych świadczeń zdrowotnych. Dostępne są również dokumenty DA1 i E123, na podstawie których mamy możliwość uzyskania świadczeń zdrowotnych i pokryciem kosztów związanych z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Dotyczy to m.in:

 • turystów,
 • ludzi odwiedzających rodzinę w innym państwie,
 • pracowników najemnych i  samozatrudnionych,
 • bezrobotnych,
 • rencistów,
 • ludzi ubiegających się o przyznanie emerytury/renty,
 • uczniów,
 • studentów,
 • krewnych osoby ubezpieczonej

Ubezpieczenie zdrowotne – Brexit

Jednak ostatnio wiele kontrowersji budzi podanie do informacji publicznej decyzji władz Wielkiej Brytanii o wyjściu kraju z Unii Europejskiej. Od 1 lutego Anglia weszła w tzw. okres przejściowy, którego celem jest uzgodnienie wszelkich formalności przed całkowitym opuszczeniem przez wyspy UE, co ma nastąpić 31 grudnia 2020 roku. Do tej daty, wszelkie obowiązujące wcześniej uzgodnienia są nadal aktualne, jednak później wiele z nich straci swą moc.

Podobnie będzie z tematem zdrowia i opieki, dla osób ubezpieczonych w Wielkiej Brytanii i chcących podjąć leczenie w Polsce i odwrotnie. EKUZ, certyfikaty go zastępujące, formularze S1 czy inna dokumentacja uprawniająca do świadczeń zdrowotnych przestaną obowiązywać, czego skutkiem będzie ustanie wielu umów ubezpieczenia społecznego zarówno w Polsce, jak i Wielkiej Brytanii. Jednak, prawo przewiduje wyjątki, na podstawie których takie świadczenia będą nadal obowiązywać. Będzie się tak działo w momencie, gdy:

 • Zgoda na planowane leczenie (S2) została wydana podczas okresu przejściowego, a samo leczenie także rozpoczęło się w momencie, gdy jeszcze obowiązywał oraz zakończy się, po upłynięciu okresu przejściowego.
 • Wniosek o zgodę na planowane leczenie został złożony w trakcie trwania okresu przejściowego, zgoda została wydana w trakcie lub po upływie okresu przejściowego, a samo leczenie rozpoczęło się po upływie okresu przejściowego.
 • Leczenie na podstawie EKUZ zaczęto w trakcie trwania okresu przejściowego, a zostało zakończone po jego upływie.
 • Ubezpieczenie zdrowotne EKUZ obowiązuje po zakończeniu okresu przejściowego do momentu zakończenia pobytu osoby na terenie Polski/UK
 • Wielu obywateli PL/UK po zakończeniu okresu przejściowego będzie miało prawo do leczenia i opieki medycznej na zasadach określonych w Umowie Wyjścia (UW). Będzie się tak działo podczas, gdy:

– W momencie zakończenia okresu przejściowego obywatel (jego rodzina i jej członkowie pozostający przy życiu po ich śmierci) pozostaje pod ustawodawstwem UK/PL.

– Osoby zamieszkałe w UK i podlegające ustawodawstwu państwa należącego do UE podczas zakończenia okresu przejściowego. Prawo do leczenia mają również członkowie ich rodzin i osoby pozostające przy życiu po ich śmierci.

– Osoby będące obywatelami UK i mieszkający w państwie należącym do UE oraz podlegające ustawodawstwu UK podczas zakończenia okresu przejściowego. Ubezpieczenie mają również członkowie ich rodzin oraz rodzina pozostająca przy życiu po ich śmierci.

– Osoby będące obywatelami RP/UK, którzy w dniu zakończenia okresu przejściowego prowadzą działalność na własny rachunek w UK/PL lub pracują w UK/PL i podlegają ustawodawstwu RP/UK. Jak we wcześniejszych przypadkach, takie prawo mają również ich rodziny oraz członkowie rodzin pozostający przy życiu po ich śmierci.

– Obywatel jest uchodźcą lub bezpaństwowcem legalnie przebywającym na terenie PL/UK, a także członkowie jego rodziny i osoby pozostające przy życiu po jego śmierci.

Gdzie zgłosić się o pomoc?

Po zakończeniu okresu przejściowego z pewnością wielu obywateli będzie musiało zaopatrzyć się w nowe ubezpieczenie na całkowicie innych warunkach. Warto jednak, jeszcze przed jego zakończeniem wybrać się do odpowiednich urzędów w celu uzyskania niezbędnych informacji. W przypadku, gdy potrzebujemy informacji w Polsce – powinniśmy się zgłosić do wojewódzkiego oddziału NFZ, lub w oddziale, w którym uzyskaliśmy dokument uprawniający do opieki zdrowotnej i leczenia.

Jeśli natomiast macie wątpliwości odnośnie możliwości leczenia w UK, to powinniście wstępnie skonsultować się z Waszym lekarzem rodzinnym GP lub skontaktować się bezpośrednio z NHS.

Jeśli natomiast macie jakiekolwiek pytania odnośnie prywatnych ubezpieczeń w Anglii, to zalecana jest indywidualna konsultacja z licencjonowanym doradcą ubezpieczeniowym w UK.

Sprawdź >> https://pfadvisors.co.uk/opinie-ubezpieczenie-na-zycie-uk/ >>

Jak widzimy, zakończenie umowy pomiędzy Anglią, a Unią Europejską z pewnością budzi wiele kontrowersji i obaw. Jednak, na szczęście, nie przekreśla to całkowicie korzystania ze środków opieki zdrowotnej zarówno w Polsce, jak i w kraju angielskim. W wielu przypadkach możemy uzyskać pomoc bez dodatkowych kosztów i stresu lecz, niestety nie w każdej sytuacji będzie to możliwe i NFZ lub NHS nie zawsze pokryje koszty poniesione w okresie naszego leczenia.

Dane aktualne na dzień publikacji 15.12.2020

Powyższy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedażowej, ani porady finansowej. Przed wykupieniem jakiekolwiek ubezpieczenia lub innego produktu finansowego, należy uzyskać indywidualną poradę w zakresie swoich wymagań i ogólnych warunków kontraktu.

4.8/5 - (33 votes)

Potrzebujesz profesjonalnej porady lub niezobowiązującej wyceny?

Zapytaj o wycenę ubezpieczenia lub kredytu

Artykuły

Podatek od zysków kapitałowych Poruszanie się po podatku od zysków kapitałowych – co musisz wiedzieć?
21 czerwca 2024
Podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax – CGT), nałożony na zyski ze sprzedaży aktywów...
First Time Buyers Pominięci First Time Buyers?
20 czerwca 2024
Wiosenny Budżet okazał się rozczarowaniem dla wszystkich, którzy chcą wejść na rynek nieruchomości. Zabrakło ogłoszeń...
Equity realise Trendy w zakresie uwalniania kapitału (Equity realase)
19 czerwca 2024
Statystyki Rady ds. Uwalniania Kapitału (Equity Release Council) podkreślają trendy, które były widoczne na rynku...
Darmowa wycena ubezpieczeń