System ubezpieczeń w Anglii i Polsce – 5 różnic

4 kwietnia 2023

Choć generalne założenia systemów ubezpieczeń w wielu krajach mogą być do siebie podobne, to różne przepisy i regulacje sprawiają, że działają one zupełnie inaczej. Oto kilka przykładów różnic między funkcjonowaniem ubezpieczeń w Wielkiej Brytanii i w Polsce.

1. Wysokość składek ubezpieczenia społecznego

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z comiesięcznym odprowadzaniem składek do ZUS-u w ramach ubezpieczenia społecznego i funduszu emerytalnego. Ich wysokość jest stała i nie zależy od przychodu uzyskanego w danym miesiącu – nawet przy braku dochodów przedsiębiorca jest zobowiązany do jej wpłaty. W przypadku jednoosobowych firm oznacza to, że samozatrudniony musi odprowadzać nawet ponad 1000 zł, niezależnie od tego, czy w ogóle uzyskał jakiś przychód1.

Natomiast w Wielkiej Brytanii składki na ubezpieczenie społeczne (National Insurance) zależą od sytuacji finansowej danego przedsiębiorcy – nie ma więc obawy o piętrzenie się należności w przypadku braku lub niskich przychodów. Jest to o wiele bardziej przyjazne rozwiązanie, zwłaszcza dla małych firm i osób samozatrudnionych, ponieważ samozatrudniony przedsiębiorca, który nie osiągnął rocznego zysku (po odliczeniu kosztów prowadzenia działalności) w wysokości przynajmniej 6 725 funtów, nie musi opłacać składki ubezpieczeniowej.

2. Ubezpieczenia komunikacyjne na kierowcę, a nie samochód

Polskie prawo nakłada na każdego właściciela samochodu obowiązek ubezpieczenia go od odpowiedzialności cywilnej (OC). Polisa ta jest wykupywana na dany samochód i obejmuje ochroną osoby trzecie i ich mienie w razie powstania szkody. Dodatkowo można wykupić również dobrowolne ubezpieczenie autocasco (AC), które może stanowić zabezpieczenie w razie m.in. kradzieży auta, uszkodzenia go przez żywioły lub w wyniku stłuczki spowodowanej przez kierowcę ubezpieczonego pojazdu (warunki zależą od danej polisy).

W UK najbardziej podstawową polisą komunikacyjną jest tzw. Third party, będące również obowiązkowym odpowiednikiem polskiego OC. Dostępne są także dwa dobrowolne warianty – Third party fire and theft oraz Fully Comprehensive. Ten pierwszy to po prostu podstawowe ubezpieczenie rozszerzone o ochronę w razie pożaru i kradzieży, z kolei drugi obejmuje dodatkową ochronę pojazdu przed działaniem czynników zewnętrznych czy wypadkiem z winy prowadzącego kierowcy. W przeciwieństwie do polskich ubezpieczeń komunikacyjnych wykupuje się je na kierowcę, a nie sam samochód2. Wyjątek stanowi tutaj polisa Any Driver, dostępna dla osób powyżej 25 lat, która pozwala prowadzić dany samochód dowolnemu kierowcy. Jest ona jednak bardzo droga, przez co wykupują ją raczej wyłącznie firmy transportowe i przewozowe3. Warto również pamiętać, że brytyjskie prawo bardzo poważnie podchodzi do braku odpowiedniej polisy – bardzo wysokie kary mogą być nałożone przy zwykłej kontroli drogowej.

3. Ubezpieczenia emerytalne

System emerytalny w obu krajach opiera się na trzech filarach – publicznym (emerytura państwowa/State Pension), zakładowym (emerytura firmowa/Occupational Pension) i prywatnym (indywidualne fundusze inwestycyjne/Personal Pension).

Wyraźne różnice widać jednak w wysokościach składek opłacanych przez pracownika i pracodawcę – na polską emeryturę wpłacane jest 19,52% wynagrodzenia lub przychodu4, natomiast w UK wysokość składki zależy od dochodów i wynosi od 2 do 12% przychodu pracownika oraz do 13% wynagrodzenia opłacanego przez pracodawcę5. Rozbieżności dotyczą również wieku emerytalnego – polscy pracownicy mogą na nią przejść w wieku 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet6. W UK jest on zrównany do 65 lat, ale będzie stopniowo podnoszony (podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej), by docelowo osiągnąć 68 lat w 2046 roku. (https://www.gov.uk/government/news/proposed-new-timetable-for-state-pension-age-increases)

Polska emerytura z pierwszego filaru przysługuje każdemu, kto przez dowolny okres opłacał ubezpieczenie. Z drugiej strony, Wielka Brytania oferuje the New State Pension osobom, które przepracowały przynajmniej 10 lat (wlicza się w to również staż pracy za granicą), a o pełną emeryturę można ubiegać się po przepracowaniu 35 lat. (https://www.gov.uk/new-state-pension) Warto w tym miejscu zaznaczyć, że odkładanie na emeryturę w ramach drugiego filaru jest bardzo powszechne wśród Brytyjczyków, a duża część z nich opłaca jednocześnie również indywidualne fundusze. Przekłada się to na wyższe emerytury i całkiem spory udział rynku ubezpieczeń emerytalnych w brytyjskim PKB. (https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=601)

Więcej informacji w artykule: Co trzeba wiedzieć o emeryturze w UK?

4. Warunki ubezpieczeń na życie

Zdarza się, że warunki wypłaty polskich ubezpieczeń na życie są dość zawiłe lub zawierają dodatkowe opcje wypłaty części kapitału, jeśli ubezpieczony przeżyje cały okres trwania ubezpieczenia. Trzeba bardzo dokładnie wczytywać się w treść umowy, aby poznać jej podstawowe warunki. Natomiast w UK umowy ubezpieczeń na życie są często bardzo proste i transparentne. Nierzadko oferują w najprostszej wersji opcje, które w polskich warunkach najczęściej są objęte dodatkową opłatą. Dobrym przykładem jest tutaj benefit „terminal illness”, będący standardowym elementem brytyjskich polis. Obejmuje on wypłatę odszkodowania w razie wykrycia ciężkiej choroby, która doprowadzi do śmierci ubezpieczonego w ciągu 12 miesięcy i nie może być leczona (np. przez zbyt zaawansowane stadium lub brak leku)7. Z dodatkowych opcji warto z kolei wymienić dokument Trust, który pozwoli wyznaczyć powiernika kwoty ubezpieczenia, a tym samym uniknąć wliczenia jej do masy spadkowej (od której trzeba zapłacić spory podatek – może osiągnąć nawet 40%8). Więcej faktów dotyczących brytyjskich ubezpieczeń na życie możesz przeczytać tutaj.
Zastanawiasz się jakie ubezpieczenie na życie wybrać w UK, odwiedź naszego bloga i dowiedz się więcej.

5. Obowiązkowość ubezpieczenia chorobowego

Polscy przedsiębiorcy prowadzący własną firmę nie są zobowiązani do opłacania ubezpieczenia chorobowego – jest ono całkowicie dobrowolne9. Należy pamiętać, że w Wielkiej Brytanii jest wymóg posiadania Comprehensive Sickness Insurance, dla osób, które nie są ekonomicznie aktywne – np.: studenci czy osoby finansowo samowystarczalne, a chcą ubiegać się o permanent residency. Chodzi tu o prywatne ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia w razie choroby czy wypadku. Choć prawo Unii Europejskiej nakazuje krajom członkowskim udzielenie dostępu obywatelom z krajów UE do publicznej służby zdrowia (NHS), to nie daje to gwarancji na uzyskanie /permanent residency’ dla osób takich jak samozatrudnieni czy studenci10.

Podsumowanie

Systemy ubezpieczeniowe w Polsce i Anglii są dość podobne w swoich ogólnych założeniach, ale występują jednak między nimi dość istotne różnice, które trzeba brać pod uwagę, chcąc wybrać najkorzystniejszą opcję. Warto zagłębić się bardziej w tym temacie, jeśli planuje się dłuższy pobyt lub na stałe osiedlić się w UK.

  1. https://www.zus.pl/documents/10182/167561/Prowadzisz_lub_bedziesz_prowadzic_dzialalnosc.pdf
  2. https://rankomat.pl/samochod/oc-na-samochod-lub-kierowce-czym-sie-rozni
  3. https://www.confused.com/car-insurance/guides/any-driver-car-insurance
  4. https://archiwum.mrips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-emerytalne/skladka-na-ubezpieczenie-emerytalne/
  5. https://pieniadze.rp.pl/emerytura
  6. https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/emerytura-dla-osob-urodzonych-po-31-grudnia-1948/emerytura-w-wieku-powszechnym
  7. https://www.drewberryinsurance.co.uk/life-insurance/faqs/what-is-terminal-illness-benefit-with-life-insurance
  8. https://www.which.co.uk/money/tax/inheritance-tax/inheritance-tax-thresholds-rates-and-who-pays-avrxm3k7kgxw
  9. https://pfadvisors.co.uk/ubezpieczenie-chorobowe-w-uk/
  10. https://freemovement.org.uk/comprehensive-sickness-insurance-what-is-itand-who-needs-it/

🚨Dane aktualne na dzień publikacji 04.04.2023

🚨Powyższy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedażowej, ani porady finansowej.

🚨Przed zawarciem jakiejkolwiek umowy ubezpieczenia lub innego produktu finansowego, należy uzyskać indywidualną poradę w zakresie swoich wymagań i ogólnych warunków kontraktu.

4.8/5 - (32 votes)

Potrzebujesz profesjonalnej porady lub niezobowiązującej wyceny?

Zapytaj o wycenę ubezpieczenia lub kredytu

Artykuły

Podatek od zysków kapitałowych Poruszanie się po podatku od zysków kapitałowych – co musisz wiedzieć?
21 czerwca 2024
Podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax – CGT), nałożony na zyski ze sprzedaży aktywów...
First Time Buyers Pominięci First Time Buyers?
20 czerwca 2024
Wiosenny Budżet okazał się rozczarowaniem dla wszystkich, którzy chcą wejść na rynek nieruchomości. Zabrakło ogłoszeń...
Equity realise Trendy w zakresie uwalniania kapitału (Equity realase)
19 czerwca 2024
Statystyki Rady ds. Uwalniania Kapitału (Equity Release Council) podkreślają trendy, które były widoczne na rynku...
Darmowa wycena ubezpieczeń