Czy depozyt w UK może pochodzić z kredytu?

21 maja 2024

Kredyt na zakup nieruchomości to często pierwszy krok do realizacji marzeń o własnym domu lub mieszkaniu. W Wielkiej Brytanii podobnie jak w innych krajach kluczowym elementem tego procesu jest depozyt, który pomaga w uzyskaniu kredytów hipotecznych. W obliczu rosnących cen nieruchomości, wiele osób zastanawia się, czy możliwe jest finansowanie depozytu za pomocą dodatkowego kredytu. W szczególności problem ten dotyczy osób kupujących nieruchomość pierwszy raz. Jakie są przepisy i kryteria związane z depozytem przy zakupie nieruchomości? Czy i w jakich okolicznościach depozyt może być finansowany z kredytu? Jakie ograniczenia i wymogi stawiają brytyjskie banki? Odpowiedzi na te pytania mają kluczowe znaczenie dla każdego, kto rozważa zakup nieruchomości na Wyspach.

Jaką rolę przy zakupie nieruchomości pełni depozyt?

Depozyt, czyli wkład własny, nie tylko zmniejsza kwotę kredytu hipotecznego potrzebnego do zakupu nieruchomości, ale również stanowi dowód dla banku lub instytucji finansującej, że kupujący ma poważne intencje. Wkład własny stanowi procentową część ceny nieruchomości, którą kupujący zobowiązany jest uiścić z własnych środków przed uzyskaniem kredytu hipotecznego. Wymagania dotyczące depozytu w kontekście zakupu nieruchomości w UK są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, w tym od wyceny nieruchomości, polityki kredytowej banku, a także od indywidualnej sytuacji finansowej kupującego. Tradycyjnie, banki i instytucje finansowe oczekują, że depozyt wynosi od 5% do 25% wartości nieruchomości, przy czym większy depozyt może przyczynić się do uzyskania lepszych warunków kredytu hipotecznego.

Czy depozyt może być sfinansowany z kredytu?

Standardowo, większość instytucji finansowych w UK przyjmuje stanowisko, że źródło pochodzenia depozytu nie powinno być obarczone długiem, tj. pochodzić z innego kredytu. Wynika to z dążenia banków do minimalizacji ryzyka niewypłacalności kredytobiorcy, które mogłoby się zwiększyć w przypadku, gdyby wkład własny był finansowany z zaciągniętego zadłużenia. Mimo tych ograniczeń istnieją wyjątkowe okoliczności, w których pewne typy kredytów mogą być rozważane do finansowania depozytu. Do takich należą na przykład kredyty pod zastaw innej nieruchomości, pożyczki z własnej firmy, pożyczki od pracodawcy lub od członka rodziny – wszystkie te natomiast rozważane są indywidualne i nie ma gwarancji, że będą zaakceptowane. Zanim rozpoczniesz jakiekolwiek kroki w zakresie uzyskania kredytu na zakup nieruchomości w UK, zweryfikuj czy źródło finansowania depozytu będzie akceptowalne dla kredytodawców.

Jedną z opcji pozwalającą na sfinansowanie wkładu własnego z kredytu, jest tzw. Additional Borrowing lub Further Advance przy zakupie nieruchomości pod wynajem lub dodatkowej nieruchomości mieszkalnej. Z rozwiązania tego mogą, np. skorzystać właściciele nieruchomości, której wartość na rynku od momentu jej zakupu znacznie wzrosła i mają wystarczającą zdolność kredytową. Różnica między obecną wartością nieruchomości, a tą w chwili zakupu niekiedy może pozwolić na wzięcie kredytu potrzebnego na sfinansowanie depozytu na zakup innej nieruchomości. Dzięki temu, że dodatkowe finansowanie jest zabezpieczone na wartości Twojej obecnej nieruchomości, kredytodawcy z reguły nie mają zastrzeżeń, aby zaakceptować te środki jako depozyt na kolejną inwestycję.

W przypadku natomiast zakupu pierwszej nieruchomości w UK, zazwyczaj nie będzie możliwości posługiwania się kredytem lub pożyczką w celu sfinansowania wkładu własnego.

Jakie są najczęstsze kryteria finansowania depozytu?

W kontekście finansowania depozytu przy zakupie nieruchomości w UK, banki oraz inne instytucje finansowe stosują określone wymogi i kryteria. Kluczowym kryterium, na które zwracają uwagę, jest pochodzenie środków na depozyt. Standardowo, kredyty hipoteczne wymagają od kupujących wkładu własnego, który nie pochodzi z innych zobowiązań kredytowych. To oznacza, że większość pożyczkodawców preferuje, aby depozyt był zgromadzony z oszczędności, darowizn od rodziny, spadków lub innych źródeł niezwiązanych z długiem.

Kredyt na depozyt na dom w UK, jeśli pochodzi z innego kredytu, który nie jest zabezpieczony, jest zwykle traktowany jako dodatkowe ryzyko. Pożyczkodawcy oceniają zdolność kredytową potencjalnego nabywcy, biorąc pod uwagę jego całkowite zobowiązania finansowe, co oznacza, że dodatkowe kredyty mogą negatywnie wpłynąć na możliwość uzyskania kredytu hipotecznego. Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku kredytów zabezpieczonych, takich jak Further Advance, Additional Borrowing lub Second Charge.

Zasadniczo, każda instytucja finansowa ma własne wytyczne dotyczące akceptowanych źródeł depozytu. Potencjalni kupujący powinni zatem skonsultować się z doradcą kredytowym, aby uzyskać niezbędne informacje dotyczące finansowania wkładu własnego.

Co może być źródłem depozytu?

W procesie uzyskania kredytu na dom w UK kluczowe znaczenie ma pochodzenie depozytu, który stanowi wkład własny potencjalnego kredytobiorcy. Banki i inne instytucje finansowe akceptują głównie takie źródła finansowania depozytu jak własne oszczędności, środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości lub działki, zbycia innych aktywów finansowych takich jak akcje czy obligacje, a także bezzwrotne darowizny od najbliższej rodziny.

Dokumentacja pochodzenia środków na depozyt, taka jak wyciągi bankowe, stosowne umowy sprzedaży, potwierdzenia darowizn, czy wyciągi z kont maklerskich, zazwyczaj jest niezbędna w trakcie aplikowania o kredyt hipoteczny. Instytucje finansowe najczęściej wymagają, aby kredytobiorcy przedstawili odpowiednie dokumenty finansowe umożliwiające weryfikację legalności i źródła depozytu. Taka procedura jest standardową praktyką zarówno ze strony banków, jak i brokerów kredytowych, a także prawników zaangażowanych w proces kupna nieruchomości.

Weryfikacja źródła depozytu ma na celu nie tylko sprawdzenie zgodności z wymogami prawnymi, ale również ocenę ryzyka związanego z potencjalnymi oszustwami finansowymi. Doradcy kredytowi często podkreślają, że zdolność kredytowa klienta jest oceniana nie tylko na podstawie jego historii i zdolności kredytowej, ale również na podstawie sposobu zgromadzenia wkładu własnego.

konsultacje w sprawie zakupu domu

Jaki są alternatywne źródła finansowania depozytu?

W Wielkiej Brytanii kredytobiorcy mają do dyspozycji kilka opcji, które mogą ułatwić zgromadzenie wymaganego wkładu własnego. Oprócz tradycyjnych metod, takich jak oszczędności czy darowizny od rodziny, istnieją również mniej konwencjonalne ścieżki, które mogą zostać rozważone w procesie aplikacji o kredyt hipoteczny.

Jedną z takich metod są pożyczki rodzinne, które mogą stanowić znaczące wsparcie finansowe. Warto jednak pamiętać, że banki mogą wymagać oficjalnych umów pożyczki oraz potwierdzenia, że środki te nie będą musiały być spłacane w krótkim okresie, co mogłoby wpłynąć na zdolność kredytową kredytobiorcy.

Rządowe programy wsparcia również stanowią alternatywę dla osób kupujących pierwszą nieruchomość lub mających trudności ze zgromadzeniem wystarczającego depozytu. Programy takie jak Help to Buy pomagały w przeszłości zaoferować pożyczki rządowe na część depozytu, co zmniejszało początkowe obciążenie finansowe kupującego i ułatwiało zdobycie kredytu hipotecznego. Obecnie program Help to Buy nie jest już dostępny i obecnie nie ma innych programów rządowych, które oferowały wsparcie w zakresie sfinansowania wkładu własnego.

Ponadto niektórzy kredytodawcy mogą akceptować realizację zysków z obrotu kryptowalutami jako źródło finansowania depozytu, pod warunkiem że transakcje te są szczegółowo udokumentowane poprzez wyciągi bankowe i potwierdzenia transakcyjne. Jest to jednak rozwiązanie, które wymaga dokładnego omówienia z doradcą kredytowym.

Finansowanie depozytu na zakup nieruchomości za pomocą kredytu — kluczowe aspekty

Dla osób rozważających finansowanie depozytu na zakup nieruchomości za pomocą kredytu istnieje kilka istotnych kwestii, które mogą ułatwić ten proces a tym samym zwiększyć szanse na pozytywną decyzję kredytową. Oto najważniejsze z nich:

  • Dokładna ocena zdolności kredytowej,
  • Zrozumienie wymagań banku,
  • Udokumentowanie pochodzenia środków,
  • Rozważenie alternatywnych metody finansowania,
  • Zaplanowanie spłaty kredytu,
  • Skonsultowanie się z doradcą kredytowym.

Podsumowanie

Finansowanie depozytu na zakup nieruchomości za pomocą dodatkowego kredytu w UK jest procesem, który wymaga przeprowadzenia starannej analizy. Kluczowe jest zrozumienie wymogów prawnych, kryteriów i ograniczeń narzucanych przez kredytodawców dotyczących pochodzenia środków na depozyt, jak również rozważenia alternatywnych metod finansowania, takich jak pożyczki rodzinne czy rządowe programy wsparcia. Niezwykle ważna jest również dokładna ocena własnej zdolności kredytowej oraz skorzystanie z usług doradcy kredytowego, który może pomóc w zrozumieniu kryteriów bankowych i w znalezieniu najkorzystniejszego rozwiązania.

🚨Dane aktualne na dzień publikacji 21.05.2024
🚨Powyższy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedażowej, ani porady finansowej.
🚨Przed podjęciem jakiejkolwiek umowy kredytowej lub innego produktu finansowego, należy uzyskać indywidualną poradę w zakresie swoich wymagań i ogólnych warunków kontraktu.
🚨Twoja nieruchomość może być przejęta przez kredytodawcę, jeśli nie spłacasz rat kredytu hipotecznego na czas.
🚨Think carefully before securing debts against your home.
🚨Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage.

Polub nas na Facebook

5/5 - (1 vote)

Potrzebujesz profesjonalnej porady lub niezobowiązującej wyceny?

Zapytaj o wycenę ubezpieczenia lub kredytu

Artykuły

Podatek od zysków kapitałowych Poruszanie się po podatku od zysków kapitałowych – co musisz wiedzieć?
21 czerwca 2024
Podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax – CGT), nałożony na zyski ze sprzedaży aktywów...
First Time Buyers Pominięci First Time Buyers?
20 czerwca 2024
Wiosenny Budżet okazał się rozczarowaniem dla wszystkich, którzy chcą wejść na rynek nieruchomości. Zabrakło ogłoszeń...
Equity realise Trendy w zakresie uwalniania kapitału (Equity realase)
19 czerwca 2024
Statystyki Rady ds. Uwalniania Kapitału (Equity Release Council) podkreślają trendy, które były widoczne na rynku...
Darmowa wycena ubezpieczeń