Ukryty koszt diagnozy raka w UK

18 listopada 2022

Często diagnoza poważnej choroby wiąże się z szokiem dla chorego i jego najbliższej rodziny, a do zmartwień o zdrowie dochodzą także te związane z pieniędzmi. Sytuacja może być bardzo poważna, jeśli chory jest głównym żywicielem rodziny.

Jak diagnoza raka wpływa na finanse?

W sierpniu 2022, firma OnePoll, w imieniu ubezpieczyciela Zurich UK, przeprowadziła sondaż wśród 300 dorosłych Brytyjczyków żyjących z rakiem, zdiagnozowanych lub leczonych w ciągu ostatnich dwóch lat. Ankieta ujawnił ukryte koszty, z którymi borykają się osoby żyjące z tą chorobą. Szczegóły poniżej.

Jak diagnoza raka wpływa na finanse osobiste?

Na pytanie, w jaki sposób diagnoza wpłynęła to na ich finanse, 34% ankietowanych odpowiedziało, że było w stanie opłacić swoje rachunki. 33% stwierdziło, że udało im się pokryć dodatkowe wydatki przy obecnych dochodach. Co niepokojące, 28% twierdzi, że po postawieniu diagnozy nie są w stanie opłacić wszystkich rachunków. 27% stwierdziło, że ich życie byłoby ułatwione przez wypłatę jednorazowego odszkodowania lub miesięcznego świadczenia z polisy od poważnej choroby lub ochrony dochodów. 24% stwierdziło, że presja finansowa zmusiła ich do przyspieszonego powrotu do pracy, podczas gdy 22% procent powiedziało, że ich partner został zmuszony do rezygnacji z pracy, aby się nimi opiekować.

Na pytanie, w jakim stopniu diagnoza raka wpłynęła na ich finanse, 28% stwierdziło, że w „ekstremalnym”, 26% „w dużym stopniu”, 17%. w stopniu „umiarkowanym” i 7%. w „małym” stopniu. Tylko 20% respondentów stwierdziło, że ich diagnoza nie miała wpływu na ich finanse.

Jakie dodatkowe wydatki są związane z życiem po diagnozie raka?

Zapytani o dodatkowe wydatki jakie byli zmuszeni ponieść po postawieniu diagnozy, respondenci najczęściej wskazywali koszt dojazdu na wizyty w szpitalu (38%), twierdząc, że kosztowało ich to więcej niż mogli się spodziewać. Jedna trzecia (33%) stwierdziła, że wydaje więcej pieniędzy na jedzenie, ponieważ ich dieta zmieniła się po diagnozie. Kolejne 32% musiały wydać więcej pieniędzy na nowe ubrania, ponieważ zmienił się ich rozmiar. Około 31% wydało więcej na rachunki za energię i ogrzewanie, 30% na parking przy szpitalu, a 29% na wykupienie recept na leki.

Tymczasem 28% ankietowanych wydało dodatkowe pieniądze na pomoc medyczną lub protetyka, 27% procent na transport publiczny lub taksówki, 22% na dodatkową pomoc domową, a 20% na opiekę nad dziećmi. Mniej więcej co piąty respondent (19%) wydał dodatkowe pieniądze na wsparcie psychologiczne lub terapię.

Rachunki za energię wśród największych obaw.

Zapytani o największe obawy finansowe po postawieniu diagnozy, 36% stwierdziło, że są to rachunki, które wzrosły z powodu kryzysu związanego z kosztami życia. 25% powiedziało, że ich największym problemem było, jak opłacić już istniejące rachunki. 18%, że martwi się, czy będą w stanie utrzymać obecną pracę. 17%, że nie jest w stanie finansowo wesprzeć swoich dzieci, 16% martwi się, jak pokryć koszty związane z leczeniem, a 15% powiedziało, że ich największą obawą jest to, w jaki sposób osoby pozostające na ich utrzymaniu poradzą sobie z opłaceniem rachunków, gdy oni sami nie będą w stanie ich wesprzeć.

Około 15% stwierdziło, że ich głównym zmartwieniem jest to, że nie otrzymają ustawowego zasiłku chorobowego Statusory Sick Pay lub kontynuacji dochodów z pracy, jeśli wezmą wolne. 13% powiedziało, że ich obawy są związane z pokryciem raty kredytu hipotecznego. Również 13% stwierdziło, że opłaty prawne, a 10% może mieć problem z opłatami za dodatkową opiekę nad dziećmi. Tylko 14% stwierdziło, że nie żadnych obaw związanych z finansami.

O ile średnio wzrastają miesięczne wydatki po diagnozie raka?

Na pytanie, o ile więcej miesięcznie wydają dodatkowych pieniędzy od momentu rozpoznania choroby, 22% procent powiedziało, że do £100 funtów, 21% wskazało przedział pomiędzy £101 a £250, 12% procent £251 do £250, 18% między £501 do £1000, 13% między £1001 a £1500, 4%

od £1501 do £2000, a około 2% stwierdziło, że ponad £2001. To średnio £541 miesięcznie lub £6,500 w ciągu roku.

Czy kryzys związany ze wzrostem kosztów życia dodatkowo pogarsza sytuacje?

Ankietowanych zapytano, w jakim stopniu zgodziliby się ze stwierdzeniem: „zmiany w moich rachunkach i wydatkach w wyniku kryzysu związanego z kosztami życia dodały dodatkową presję finansową do mojego życia „. Trzy czwarte (76%) zgodziło się z tym oświadczeniem. Ponadto, 49% zdecydowanie przyznało, że te nieoczekiwane koszty miały wpływ na ich samopoczucie psychiczne.

 

Oszczędności i inne zabezpieczenia finansowe.

Na pytanie, czy ankietowani posiadali oszczędności lub jakikolwiek inny plan finansowy na wypadek

choroby krytycznej – na przykład ubezpieczenie na wypadek poważnych zachorowań, ubezpieczenie na życie lub ochronę dochodów, alarmująco 37% odpowiedziało przecząco.

Około 48% opracowało jakąś formę planu finansowego, jeszcze przed postawieniem diagnozy, 36% zrobiło to po diagnozie, a 10% w trakcie leczenia.

Ogólnie rzecz biorąc, niecałe 60% respondentów miało jakąś formę zabezpieczenia na wypadek ustania dochodów, podczas gdy 31% jej nie posiadało. Spośród tych, którzy to zrobili, 7% stwierdziło, że ich oszczędności wystarczą im od jednego do dwóch miesięcy, jeśli nie osiągaliby dochodu. 17% procent stwierdziło, że od 1 do 5 miesięcy, 23% od 6 do 9 miesięcy, 25% od 10 do 12 miesięcy, 7 procent od 13 do 24 miesięcy, a 18 procent dłużej niż 25 miesięcy.

Ogółem 39% stwierdziło, że zwróciło się ku oszczędnościom, aby pokryć dodatkowe koszty. 26%

otrzymało wypłatę z polisy na wypadek poważnej choroby lub ochrony dochodów. 26% pożyczyło pieniądze od przyjaciół lub rodziny, 25%. sprzedało aktywa. 24% skorzystało z overdraft’u

na rachunku bankowym, a 19% skorzystało z pożyczek krótkoterminowych.

A ty? Masz już swój plan B w przypadku diagnozy choroby krytycznej?

Choroba krytyczna jest to choroba na tyle poważna, że skutkuje trwałą lub okresową niezdolnością do pracy zarobkowej, choć nie musi się kończyć śmiercią. Takimi chorobami są na przykład nowotwory, zawały lub wylewy. Chory jest zazwyczaj zmuszony do przerwania pracy, zwiększenia wydatków na leczenie lub dostosowania swojego domu i otoczenia do nowych warunków funkcjonowania. Jeżeli nie ma wsparcia rodziny, to wtedy taka choroba może oznaczać dla niego kłopoty finansowe

Statystyki nie kłamią. Według Cancer Research UK każdego roku diagnozowane jest około 375,000 nowych zachorowań, to około 1000 dziennie (2016-2018).[1]

Ubezpieczenie chorobowe w UK – czyli tzw. Critical Illness Cover, to najczęściej wybierana opcja finansowego zabezpieczenia się na skutek wystąpienia któreś z wymienionych w polisie chorób krytycznych.

 

  1. Cancer Reaserch UK https: www.cancerresearchuk.org

 

Na podstawie: Zurich „The Hidden Cost of Cancer” 10/2022

🚨Dane aktualne na dzień publikacji 18.11.2022

🚨Powyższy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedażowej, ani porady finansowej.

🚨Przed zawarciem jakiejkolwiek umowy ubezpieczenia lub innego produktu finansowego, należy uzyskać indywidualną poradę w zakresie swoich wymagań i ogólnych warunków kontraktu.

[1] Cancer Reaserch UK https://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics-for-the-uk#heading-Zero

4.8/5 - (22 votes)

Potrzebujesz profesjonalnej porady lub niezobowiązującej wyceny?

Zapytaj o wycenę ubezpieczenia lub kredytu

Artykuły

Podatek od zysków kapitałowych Poruszanie się po podatku od zysków kapitałowych – co musisz wiedzieć?
21 czerwca 2024
Podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax – CGT), nałożony na zyski ze sprzedaży aktywów...
First Time Buyers Pominięci First Time Buyers?
20 czerwca 2024
Wiosenny Budżet okazał się rozczarowaniem dla wszystkich, którzy chcą wejść na rynek nieruchomości. Zabrakło ogłoszeń...
Equity realise Trendy w zakresie uwalniania kapitału (Equity realase)
19 czerwca 2024
Statystyki Rady ds. Uwalniania Kapitału (Equity Release Council) podkreślają trendy, które były widoczne na rynku...
Darmowa wycena ubezpieczeń