Ubezpieczenie na wypadek 艣mieci rodzica w UK – najwa偶niejsze informacje

27 czerwca 2023

Dla polskiej spo艂eczno艣ci mieszkaj膮cej w Wielkiej Brytanii, zagadnienie ubezpieczenia rodzic贸w na wypadek 艣mierci mo偶e mie膰 istotne znaczenie. Odleg艂o艣膰 od rodziny i brak wsparcia bliskich w trudnych momentach sprawiaj膮, 偶e posiadanie takiego ubezpieczenia mo偶e by膰 kluczowe dla zapewnienia finansowego zabezpieczenia dla dzieci. 艢mier膰 rodzica, to r贸wnie偶 traumatyczne wydarzenie, dlatego zadbanie o ka偶dy aspekt jest niezwykle istotny.

W brytyjskim systemie ubezpiecze艅, ubezpieczenie na wypadek 艣mierci rodzic贸w pe艂ni wa偶n膮 rol臋, dostarczaj膮c 艣rodk贸w na codzienne wydatki, sp艂at臋 zobowi膮za艅 finansowych oraz wsparcie w okresie 偶a艂oby. Dlatego dla polskich rodzin mieszkaj膮cych w UK, zrozumienie i 艣wiadome podej艣cie do tego tematu jest kluczowe dla ich przysz艂o艣ci i stabilno艣ci finansowej.

 

Zatem kiedy odszkodowanie za 艣mier膰 rodzica nam przys艂uguje i co powinni艣my wiedzie膰?

Co to jest ubezpieczenie na wypadek 艣mierci rodzic贸w w UK?

Ubezpieczenie na wypadek 艣mierci rodzic贸w w Wielkiej Brytanii to forma ochrony finansowej, kt贸ra zapewnia wsparcie dla dzieci w przypadku utraty jednego lub obojga rodzic贸w. Istnieje kilka rodzaj贸w ubezpiecze艅 i mo偶liwo艣ci, na podstawie kt贸rych wyp艂acane jest odszkodowanie za 艣mier膰 rodzica, dost臋pnych w brytyjskim systemie ubezpiecze艅.

W Wielkiej Brytanii odpowiednik Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych (ang. Department for Work and Pensions) odgrywa istotn膮 rol臋 w przypadku 艣mierci rodzica i wyp艂aty odszkodowania. Odszkodowanie na wypadek 艣mierci rodzica mo偶e by膰 wyp艂acane przez Zak艂ad Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych w formie 艣wiadczenia zwanego Bereavement Support Payment.

Bereavement Support Payment to jednorazowe 艣wiadczenie finansowe, kt贸re mo偶e by膰 wyp艂acone osobie, kt贸ra utraci艂a ma艂偶onka lub partnera 偶yciowego. Wyp艂ata ta ma na celu zapewnienie wsparcia finansowego w okresie po utracie bliskiej osoby. Kwota 艣wiadczenia i warunki jego otrzymania s膮 okre艣lane przez Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych – Department for Work and Pensions.

Warto zaznaczy膰, 偶e Bereavement Support Payment nie jest tradycyjnym ubezpieczeniem na wypadek 艣mierci rodzic贸w oferowanym przez prywatnych ubezpieczycieli i towarzystwa ubezpieczeniowe, tylko form膮 zasi艂ku. Jest to publiczne 艣wiadczenie, kt贸re mo偶e by膰 dost臋pne dla os贸b spe艂niaj膮cych okre艣lone kryteria i jest regulowane przez przepisy rz膮du brytyjskiego.

W przypadku utraty rodzica warto zasi臋gn膮膰 informacji bezpo艣rednio u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych w celu uzyskania szczeg贸艂owych informacji na temat Bereavement Support Payment oraz innych ewentualnych 艣wiadcze艅 i wsparcia dost臋pnego dla os贸b pozostawionych po 艣mierci bliskiej osoby.

ubezpieczenie na wypadek 艣mierci rodzica

Przyk艂ady prywatnych polis ubezpieczeniowych z tytu艂u 艣mierci rodzica obejmuj膮:

 • Ubezpieczenie na 偶ycie / Polisa na 偶ycie: Polisa wyp艂aca okre艣lon膮 sum臋 pieni臋dzy w przypadku 艣mierci ubezpieczonego. Mo偶e by膰 wykorzystana do pokrycia koszt贸w utrzymania rodziny, edukacji dzieci, sp艂aty kredyt贸w lub hipoteki.
 • Ubezpieczenie na 偶ycie z mo偶liwo艣ci膮 wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na wypadek krytycznej choroby: Dzia艂a jak standardowa polisa na 偶ycie. Natomiast w przypadku wcze艣niejszej diagnozy powa偶nej choroby, ubezpieczyciel wyp艂aca ustalon膮 sum臋, kt贸ra mo偶e pom贸c w sprostaniu dodatkowym wydatkom zwi膮zanym z leczeniem lub rehabilitacj膮.

Kluczowe elementy tych polis obejmuj膮 okre艣lenie wysoko艣ci sumy ubezpieczenia, okres trwania ubezpieczenia oraz sk艂adki, kt贸re zale偶膮 od wieku, stanu zdrowia i stylu 偶ycia ubezpieczonych rodzic贸w.

Wyb贸r odpowiedniej polisy zale偶y od indywidualnych potrzeb i sytuacji rodziny. Zanim podejmiesz decyzj臋, zaleca si臋 dok艂adne zapoznanie si臋 z warunkami polisy i skonsultowanie si臋 z profesjonalist膮 w dziedzinie ubezpiecze艅, aby dopasowa膰 polis臋 do konkretnych wymaga艅 i w efekcie uzyska膰 odpowiednie odszkodowanie za 艣mier膰 rodzica.

Odszkodowanie za 艣mier膰 rodzica – kto mo偶e skorzysta膰 z ubezpieczenia z tytu艂u 艣mierci rodzica w UK?

Ubezpieczenie na wypadek 艣mierci rodzic贸w w Wielkiej Brytanii jest dost臋pne dla r贸偶nych grup os贸b, kt贸re s膮 zale偶ne od zmar艂ego rodzica. Obejmuje to przede wszystkim dzieci, kt贸re s膮 najcz臋stszymi beneficjentami takiego ubezpieczenia. 艢wiadczenie pieni臋偶ne wyp艂acane z polisy mo偶e pom贸c w zapewnieniu im stabilno艣ci finansowej, kiedy 艣mier膰 rodzica wp艂ywa na poczucie bezpiecze艅stwa.

Opr贸cz dzieci, r贸wnie偶 osoby zale偶ne od zmar艂ego rodzica mog膮 by膰 uprawnione do korzystania z ubezpieczenia na wypadek 艣mierci. Mog膮 to by膰 na przyk艂ad ma艂偶onek/ma艂偶onka, partner/partnerka lub inne osoby, kt贸re by艂y w zale偶no艣ci finansowej od zmar艂ego rodzica.

W przypadku ubezpiecze艅 na wypadek 艣mierci rodzica istniej膮 pewne wymagania i ograniczenia wiekowe. Zazwyczaj ubezpieczyciele okre艣laj膮 minimalny wiek, od kt贸rego mo偶na zawrze膰 tak膮 polis臋. Ponadto, wiek, w kt贸rym ubezpieczenie mo偶e zosta膰 rozwi膮zane, mo偶e by膰 ograniczony, na przyk艂ad do 65 lat.

Warto skonsultowa膰 si臋 z ubezpieczycielem, aby uzyska膰 informacje na temat konkretnych wymaga艅 wiekowych dotycz膮cych ubezpieczenia na wypadek 艣mierci rodzica.

Ubezpieczenie na wypadek 艣mierci rodzic贸w w UK stanowi wa偶ne narz臋dzie ochrony finansowej dla tych, kt贸rzy s膮 zale偶ni od zmar艂ego rodzica. Zrozumienie, kto mo偶e skorzysta膰 z tego rodzaju ubezpieczenia oraz jakie s膮 wymagania wiekowe, pomo偶e odpowiednio dostosowa膰 ochron臋 finansow膮 dla najbli偶szych.

rozmowa z prawnikiem

Kiedy warto ubezpieczy膰 rodzic贸w na wypadek ich 艣mierci w UK?

Ubezpieczenie rodzic贸w na wypadek 艣mierci w Wielkiej Brytanii jest szczeg贸lnie istotne w pewnych sytuacjach, zw艂aszcza gdy brakuje innych 藕r贸de艂 finansowych lub wsparcia w przypadku nag艂ej tragedii.

Oto kilka sytuacji, w kt贸rych warto rozwa偶y膰 takie ubezpieczenie:

Brak innych 藕r贸de艂 finansowych:

Je艣li rodzice s膮 g艂贸wnymi 偶ywicielami rodziny i nie ma innych stabilnych 藕r贸de艂 dochodu, ubezpieczenie na wypadek ich 艣mierci mo偶e zapewni膰 ci膮g艂o艣膰 finansow膮 dla dzieci i innych os贸b zale偶nych. 艢wiadczenie pieni臋偶ne z polisy mo偶e pom贸c w pokryciu codziennych koszt贸w 偶ycia, op艂acaniu rachunk贸w, hipoteki czy czesnego szkolnego.

Zabezpieczenie przysz艂o艣ci dzieci:

Ubezpieczenie na wypadek 艣mierci rodzic贸w ma na celu ochron臋 przysz艂o艣ci dzieci. Dzi臋ki wyp艂acanym 艣rodkom finansowym dzieci mog膮 kontynuowa膰 nauk臋, a tak偶e maj膮 wi臋ksze szanse na stabilne i bezpieczne 偶ycie, pomimo tragicznej straty rodzic贸w.

Ochrona innych os贸b zale偶nych:

Ubezpieczenie na wypadek 艣mierci rodzic贸w mo偶e by膰 r贸wnie偶 korzystne dla innych os贸b zale偶nych, takich jak ma艂偶onek/ma艂偶onka czy partner/partnerka. Zapewnia im ono wsparcie finansowe w przypadku utraty g艂贸wnego 偶ywiciela rodziny.

Sp艂ata hipoteki lub innych kredyt贸w:

Przy aran偶owaniu ubezpieczenia na 偶ycie w UK, warto r贸wnie偶 wzi膮膰 pod uwag臋 wysoko艣膰 posiadanych kredyt贸w, hipotek i innych zobowi膮za艅 finansowych. Zaleca si臋, aby kwota odszkodowania pokrywa艂a przynajmniej wysoko艣膰 posiadanych zad艂u偶enia, dzi臋ki czemu w przypadku 艣mierci, beneficjenci b臋d膮 mieli wystarczaj膮ce 艣rodki na op艂acenie tych nale偶no艣ci.

Warto pami臋ta膰, 偶e ka偶da sytuacja jest unikalna, dlatego wa偶ne jest indywidualne rozwa偶enie potrzeb i okoliczno艣ci rodziny. Decyzja o ubezpieczeniu na wypadek 艣mierci rodzica powinna by膰 oparta na dok艂adnym oszacowaniu ryzyka i ocenie finansowej, uwzgl臋dniaj膮c wszelkie zobowi膮zania i potrzeby os贸b zale偶nych.

Ubezpieczenie rodzic贸w na wypadek ich 艣mierci w UK przynosi korzy艣ci zar贸wno dla dzieci, kt贸re otrzymuj膮 stabilne wsparcie finansowe w trudnym czasie, jak i dla innych os贸b zale偶nych od zmar艂ego rodzica. Dlatego warto rozwa偶y膰 tak膮 ochron臋, aby zapewni膰 spok贸j ducha i stabilno艣膰 finansow膮 najbli偶szym w przypadku nieprzewidzianych okoliczno艣ci.

Jak przebiega ubezpieczenie na wypadek 艣mierci rodzic贸w w UK?

Ubezpieczenie na wypadek 艣mierci rodzic贸w w Wielkiej Brytanii jest procesem, kt贸ry wymaga sk艂adania wniosku i spe艂nienia okre艣lonych wymaga艅. Oto og贸lny przewodnik po przebiegu tego procesu:

Sk艂adanie wniosku o ubezpieczenie

Pierwszym krokiem jest sk艂adanie wniosku o ubezpieczenie na wypadek 艣mierci rodzic贸w. Mo偶na to zrobi膰 poprzez kontakt z ubezpieczycielem lub agentem ubezpieczeniowym. Wnioskuj膮cy musi wype艂ni膰 formularz wniosku, podaj膮c szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce swojej sytuacji, takie jak wiek, stan zdrowia, styl 偶ycia i oczekiwane pokrycie ubezpieczenia.

Wyliczanie sk艂adki ubezpieczeniowej

Sk艂adka ubezpieczeniowa jest obliczana na podstawie r贸偶nych czynnik贸w, takich jak wiek, stan zdrowia, styl 偶ycia i oczekiwane pokrycie ubezpieczenia. Im starsza osoba i bardziej nara偶ona na ryzyko zdrowotne, tym wy偶sza mo偶e by膰 sk艂adka. Ubezpieczyciel dokonuje oceny ryzyka i na podstawie tych informacji okre艣la sk艂adk臋 ubezpieczeniow膮.

Dostarczenie dokument贸w

W trakcie sk艂adania wniosku o ubezpieczenie na wypadek 艣mierci rodzic贸w, mo偶e by膰 konieczne zebrani wa偶nych dokument贸w, kt贸re mog膮 by膰 wymagane. Przyk艂adowe dokumenty to dow贸d to偶samo艣ci, informacje dotycz膮ce historii medycznej i stanu zdrowia, dane dotycz膮ce zatrudnienia i dochod贸w.

Wa偶ne jest przestrzeganie zasad i termin贸w dotycz膮cych sk艂adania wniosku oraz dostarczanie wszelkich wymaganych dokument贸w. Przy dok艂adnym i starannym wype艂nieniu wniosku oraz dostarczaniu kompletnych dokument贸w, proces ubiegania si臋 o ubezpieczenie na wypadek 艣mierci rodzic贸w mo偶e przebiega膰 sprawnie i skutecznie.

Przebieg ubezpieczenia na wypadek 艣mierci rodzic贸w w UK polega na sk艂adaniu wniosku, wyliczaniu sk艂adki ubezpieczeniowej i dostarczaniu niezb臋dnych dokument贸w, je艣li takie b臋d膮 potrzebne. Wa偶ne jest zrozumienie wymaga艅 i procedur oraz uzyskanie wsparcia od profesjonalisty w dziedzinie ubezpiecze艅, aby zapewni膰 prawid艂owy przebieg tego procesu i dostosowa膰 polis臋 do indywidualnych potrzeb.

Jakie s膮 mo偶liwo艣ci ubezpieczenia na wypadek 艣mierci rodzic贸w w UK?

W Wielkiej Brytanii istniej膮 r贸偶ne mo偶liwo艣ci ubezpieczenia na wypadek 艣mierci rodzic贸w, kt贸re mo偶na dostosowa膰 do indywidualnych potrzeb.

Oto kilka opcji, kt贸re s膮 dost臋pne:

Ubezpieczenie grupowe: Wiele firm oferuje ubezpieczenia grupowe, kt贸re s膮 dost臋pne dla pracownik贸w jako cz臋艣膰 pakietu 艣wiadcze艅 pracowniczych. Pracodawca negocjuje ubezpieczenie grupowe na korzystnych warunkach dla swoich pracownik贸w.

Ten rodzaj polisy mo偶e obejmowa膰 ochron臋 na wypadek 艣mierci, zapewniaj膮c wsparcie finansowe dla rodzin pracownik贸w w przypadku ich nag艂ej straty. Minus tego ubezpieczenia jest taki, 偶e w przypadku zaprzestania zatrudnienia u danego pracodawcy, polisa przestaje obowi膮zywa膰.

Ubezpieczenie indywidualne: Alternatywnie, istnieje mo偶liwo艣膰 zakupu ubezpieczenia indywidualnego, w kt贸rym osoba ubezpieczona op艂aca sk艂adki bezpo艣rednio ubezpieczycielowi. Ubezpieczenie indywidualne pozwala na wi臋ksz膮 elastyczno艣膰 w dostosowaniu zakresu ochrony do w艂asnych potrzeb i preferencji.

Przyk艂ady firm oferuj膮cych ubezpieczenia na wypadek 艣mierci rodzic贸w obejmuj膮:

 • Aviva: Aviva to jedno z wiod膮cych towarzystw ubezpieczeniowych, kt贸re oferuje r贸偶ne polisy na wypadek 艣mierci rodzic贸w. Zakres pakiet贸w w tej firmie ubezpieczeniowej jest bardzo szeroki. Ich ubezpieczenia mog膮 zapewni膰 ochron臋 finansow膮 dla dzieci i innych os贸b zale偶nych.
 • Legal & General: Legal & General to renomowane towarzystwo ubezpieczeniowe, kt贸re oferuje ubezpieczenia na 偶ycie z dodatkowym zabezpieczeniem na wypadek wyst膮pienia chor贸b krytycznych. Polisy te mog膮 obejmowa膰 wyp艂at臋 jednorazowej sumy pieni臋偶nej w przypadku 艣mierci ubezpieczonego lub regularnych .
 • Royal London: Royal London to kolejna firma specjalizuj膮ca si臋 w ubezpieczeniach na 偶ycie i ubezpieczeniach na wypadek powa偶nych chor贸b. Ich polisy na wypadek 艣mierci rodzic贸w mog膮 zapewni膰 wsparcie finansowe dla rodzin w trudnych momentach.

Kluczowymi elementami tych polis s膮 okre艣lenie wysoko艣ci ubezpieczenia, okres trwania ubezpieczenia oraz sk艂adki, kt贸re zale偶膮 od indywidualnych czynnik贸w, takich jak wiek, stan zdrowia i styl 偶ycia ubezpieczonych rodzic贸w.

Wyb贸r odpowiedniego ubezpieczenia na wypadek 艣mierci rodzic贸w zale偶y od indywidualnych potrzeb i preferencji. Wa偶ne jest dok艂adne zapoznanie si臋 z ofertami r贸偶nych firm, ich warunkami oraz konsultacja z profesjonalist膮 w dziedzinie ubezpiecze艅 w celu wyboru najlepszego rozwi膮zania.

Odszkodowanie za 艣mier膰 rodzica w UK – co je偶eli ubezpieczyciel odm贸wi wyp艂aty?

Je偶eli ubezpieczyciel odm贸wi艂 wyp艂aty odszkodowania za 艣mier膰 rodzica w Wielkiej Brytanii, istniej膮 pewne kroki, kt贸re mo偶na podj膮膰 w celu rozwi膮zania tej sytuacji. Oto kilka wskaz贸wek:

 1. Sprawd藕 warunki polisy: Przeczytaj uwa偶nie warunki polisy ubezpieczeniowej, aby upewni膰 si臋, 偶e odmowa wyp艂aty jest zgodna z jej postanowieniami. Sprawd藕, czy zdarzenie, kt贸re spowodowa艂o 艣mier膰 rodzica, jest obj臋te ochron膮 polisy. Skonsultuj si臋 z profesjonalist膮 prawnym lub specjalist膮 ds. ubezpiecze艅 w celu oceny, czy odmowa jest uzasadniona. Np. osoba posiada艂a jedynie ubezpieczenie wypadkowe (czyli obejmowa艂o jedynie 艣mier膰 wskutek wypadku, np. samochodowego), a zmar艂a na zawa艂. Tutaj warto podkre艣li膰, aby uwa偶a膰 na tego typu produkty ubezpieczeniowe w UK, tzn. Accidental protection.
 2. Skontaktuj si臋 z ubezpieczycielem: Skonsultuj si臋 bezpo艣rednio z ubezpieczycielem w celu uzyskania wyja艣nie艅 dotycz膮cych odmowy wyp艂aty 艣wiadczenia. Popro艣 o szczeg贸艂owe uzasadnienie odmowy i zapytaj, czy istnieje mo偶liwo艣膰 odwo艂ania si臋 od tej decyzji.
  Zachowaj wszelk膮 korespondencj臋 z ubezpieczycielem i dokumentuj wszelkie rozmowy telefoniczne.
 3. Z艂o偶enie reklamacji: Je艣li uwa偶asz, 偶e odmowa wyp艂aty 艣wiadczenia jest nieuzasadniona, mo偶esz z艂o偶y膰 reklamacj臋 wobec ubezpieczyciela. Zapytaj o procedur臋 reklamacyjn膮 i dostarcz wszystkie niezb臋dne dokumenty, kt贸re mog膮 wesprze膰 Twoje roszczenie. Upewnij si臋, 偶e reklamacj臋 sk艂adasz w terminie okre艣lonym w warunkach polisy.
 4. Konsultacja z profesjonalnym prawnikiem: W przypadku trudno艣ci i nieporozumie艅 z ubezpieczycielem warto skonsultowa膰 si臋 z prawnikiem specjalizuj膮cym si臋 w prawie ubezpieczeniowym. Prawnik b臋dzie w stanie oceni膰 Twoj膮 sytuacj臋, pom贸c w rozwi膮zaniu sporu z ubezpieczycielem oraz reprezentowa膰 Ci臋 w przypadku konieczno艣ci skierowania sprawy do s膮du.
 5. Skontaktuj si臋 z instytucj膮 nadzorcz膮: Je艣li uwa偶asz, 偶e ubezpieczyciel dzia艂a niezgodnie z przepisami lub narusza standardy, mo偶esz zg艂osi膰 spraw臋 do odpowiedniej instytucji nadzorczej ds. ubezpiecze艅 i us艂ug finansowych. W Wielkiej Brytanii jest to Financial Ombudsman Service (FOS), kt贸ry zajmuje si臋 rozpatrywaniem reklamacji klient贸w dotycz膮cych firm ubezpieczeniowych.

W przypadku odmowy wyp艂aty odszkodowania z ubezpieczenia na wypadek 艣mierci rodzica, istotne jest podj臋cie dzia艂a艅, aby broni膰 swoich praw. Warto korzysta膰 z pomocy profesjonalist贸w i dokumentowa膰 ca艂膮 korespondencj臋 w celu zabezpieczenia swoich interes贸w.

Podsumowanie

Ubezpieczenie na wypadek 艣mierci rodzic贸w w brytyjskim systemie ubezpiecze艅 jest istotne dla polskiej spo艂eczno艣ci mieszkaj膮cej w UKi. Przypominamy, 偶e ubezpieczenie to stanowi wa偶ny element planowania finansowego, zapewniaj膮c wsparcie dla dzieci i innych os贸b zale偶nych od zmar艂ego rodzica. Szansa na wyp艂at臋 艣wiadczenia jest r贸wnie偶 zabezpieczeniem finansowym w trudnych sytuacjach.

Warto pami臋ta膰, 偶e znajomo艣膰 brytyjskiego prawa oraz w艂asnych praw i obowi膮zk贸w jako ubezpieczonej osoby jest niezb臋dna. Zalecamy skorzystanie z us艂ug specjalisty ubezpieczeniowego, kt贸ry pomo偶e wybra膰 najw艂a艣ciwsz膮 ofert臋 ubezpieczenia uwzgl臋dniaj膮c膮 indywidualne potrzeby i mo偶liwo艣ci finansowe.

Nale偶y regularnie aktualizowa膰 umow臋 ubezpieczenia, aby zapewni膰 jej skuteczno艣膰 w przypadku wypadk贸w losowych. Ubezpieczenie na wypadek 艣mierci rodzic贸w stanowi istotny element planowania finansowego dla polskiej spo艂eczno艣ci w Wielkiej Brytanii.

Odszkodowanie za 艣mier膰 rodzica – praktyczne informacje na temat 艣wiadczenia

Terminy sk艂adania wniosk贸w i sposoby kontaktu z ubezpieczycielem mog膮 r贸偶ni膰 si臋 w zale偶no艣ci od firmy. Przydatne informacje, takie jak adresy stron internetowych i numery telefon贸w firm oferuj膮cych ubezpieczenia na wypadek 艣mierci rodzic贸w w UK, mo偶na znale藕膰 na ich oficjalnych stronach internetowych.

Wnioski

 • Ubezpieczenie na wypadek 艣mierci rodzic贸w jest istotnym elementem planowania finansowego dla polskiej spo艂eczno艣ci w Wielkiej Brytanii.
 • Zabezpieczenie to mo偶e przynie艣膰 wsparcie finansowe dla dzieci i innych os贸b zale偶nych od zmar艂ego rodzica.
 • Znajomo艣膰 brytyjskiego prawa oraz w艂asnych praw i obowi膮zk贸w jako ubezpieczonej osoby jest kluczowa.
 • Skorzystanie z us艂ug specjalisty ubezpieczeniowego pozwala wybra膰 w艂a艣ciw膮 ofert臋 ubezpieczenia uwzgl臋dniaj膮c膮 indywidualne potrzeby i mo偶liwo艣ci finansowe.
 • Regularna aktualizacja umowy ubezpieczenia zapewnia jej skuteczno艣膰 w przypadku r贸偶nego rodzaju zmian i wypadk贸w losowych.
 • Praktyczne informacje, takie jak terminy sk艂adania wniosk贸w i sposoby kontaktu z ubezpieczycielem, mo偶na znale藕膰 na stronach internetowych firm ubezpieczeniowych.
 • Znajomo艣膰 brytyjskiego prawa i przepis贸w dotycz膮cych ubezpiecze艅 jest wa偶na, aby unikn膮膰 problem贸w w trudnych sytuacjach 偶yciowych.
 • Ubezpieczenie na wypadek 艣mierci rodzic贸w mo偶e stanowi膰 wa偶ny element planowania finansowego dla polskiej spo艂eczno艣ci w Wielkiej Brytanii, zapewniaj膮c stabilno艣膰 finansow膮 w trudnych chwilach.

Dane aktualne na dzie艅 publikacji: 27.06.2023

Powy偶szy materia艂 ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzeda偶owej, ani porady finansowej.

Przed zawarciem jakiejkolwiek umowy ubezpieczenia lub innego produktu finansowego, nale偶y uzyska膰 indywidualn膮 porad臋 w zakresie swoich wymaga艅 i og贸lnych warunk贸w kontraktu.

4.8/5 - (23 votes)

Potrzebujesz profesjonalnej porady lub niezobowi膮zuj膮cej wyceny?

Zapytaj o wycen臋 ubezpieczenia lub kredytu

Artyku艂y

Podatek od zysk贸w kapita艂owych Poruszanie si臋 po podatku od zysk贸w kapita艂owych 鈥 co musisz wiedzie膰?
21 czerwca 2024
Podatek od zysk贸w kapita艂owych (Capital Gains Tax – CGT), na艂o偶ony na zyski ze sprzeda偶y aktyw贸w...
First Time Buyers Pomini臋ci First Time Buyers?
20 czerwca 2024
Wiosenny Bud偶et okaza艂 si臋 rozczarowaniem dla wszystkich, kt贸rzy chc膮 wej艣膰 na rynek nieruchomo艣ci. Zabrak艂o og艂osze艅...
Equity realise Trendy w zakresie uwalniania kapita艂u (Equity realase)
19 czerwca 2024
Statystyki Rady ds. Uwalniania Kapita艂u (Equity Release Council) podkre艣laj膮 trendy, kt贸re by艂y widoczne na rynku...
Darmowa wycena ubezpiecze艅