Ubezpieczenie kredytu w UK dla par bez małżeństwa

23 marca 2024

Na pierwszy rzut oka, ubezpieczenie kredytu hipotecznego w UK (mortgage protection) jest dosyć prostą koncepcją do zrozumienia. Jest to zabezpieczenie siebie nawzajem dla małżeństw czy par kupujących swoją nieruchomość.

Ludzie rozumieją, że kredyty hipoteczne zaciągane są na długie okresy, są zwykle największymi długami, jakie kiedykolwiek będą mieli. Rozumieją również, że hipoteki są zabezpieczone nieruchomością, a pożyczka musi zostać spłacona.

Tak więc standardowe ubezpieczenie kredytu pozwala na zabezpieczenie spłaty hipoteki w przypadku śmierci lub w opcjach rozszerzony, również w przypadku diagnozy poważnej choroby – tutaj jest to względnie proste do zrozumienia.

Jednak przygotowanie rozwiązania ubezpieczenia kredytu hipotecznego dla pary niebędącej w związku małżeńskim wymaga trochę innego podejścia, ponieważ nie jest to tak proste, jak można by sobie wyobrazić.

 

Jak dobrać ubezpieczenie?

Rozważmy opcję ubezpieczenia wspólnego kredytu hipotecznego dla pary nie będącej w związku małżeńskim w postaci same ubezpieczenia na życie. W jaki sposób możemy osiągnąć dobry rezultat, co musi się stać, jeśli dojdzie do śmierci i trzeba będzie zrobić wniosek o odszkodowanie?

Jeśli jeden partner umrze w okresie spłaty kredytu hipotecznego; pozostały przy życiu partner, musi być w stanie spłacić kredyt hipoteczny, aby mógł zachować dom.

Domyślnym rozwiązaniem zabezpieczającym dla wspólnych pożyczkobiorców jest zazwyczaj wspólna polisa ubezpieczenia na życie na tzw. pierwszą śmierć (joint life, first death). Zwykle będzie to „malejąca suma ubezpieczenia” wprost proporcjonalna do naszego kredytu hipotecznego (kapital+odsetki), który z roku na rok również maleje.

Termin powinien odpowiadać okresowi hipoteki, a suma ubezpieczenia powinna odpowiadać kwocie salda kredytu hipotecznego.

Ale dla par niezamężnych, tego typu rozwiązanie jest dużym problemem. Problem dotyczy podatku!

 

Majątek podlegający opodatkowaniu

Załóżmy, że para niebędąca w związku małżeńskim wykupuje wspólną polisę ubezpieczenia kredytu hipotecznego na nieruchomość, która jest ich wspólną własnością. W pewnym momencie w przyszłości jeden z nich umiera, więc drugi zgłasza roszczenie do polisy.

Po wypłaceniu roszczenia pozostały przy życiu partner otrzyma pełną sumę ubezpieczenia. To dałoby im możliwość pełnej spłaty zadłużenia hipotecznego. I tak niby powinno być.

Niestety problem może potencjalnie powstać, patrząc na majątek zmarłego.

Proces spadkowy wymaga ujawnienia wszystkich aktywów posiadanych przez zmarłego. Ma to na celu ustalenie, czy będzie trzeba zapłacić podatek spadkowy, czy nie. W skład majątku zmarłego wchodzi cala jego własność:

Wartość udziału zmarłego w majątku będzie stanowiła część jego majątku podlegającego opodatkowaniu (chociaż faktycznie przechodzi na jego partnera). Ale innym aktywem, który wejdzie w skład ich majątku podlegającego opodatkowaniu, będzie suma ubezpieczenia z polisy partnera, a właściwie jej część.

Dla pary niezamężnej; HMRC policzy połowę sumy wspólnej polisy na życie w majątku zmarłego. To znowu papierkowe ćwiczenie, ponieważ w rzeczywistości osoba, która przeżyła, zażądałaby już pełnej sumy ubezpieczenia. Środki z polisy na życie nigdy nie trafią do majątku zmarłego, ale mogą być opodatkowane.

Włączenie połowy sumy ubezpieczenia (która może być znaczna) do spadku po zmarłym, może zwiększyć lub nawet spowodować powstanie podatku od spadków.

Jest więc całkiem prawdopodobne, że gdyby taki scenariusz kiedykolwiek miał miejsce, nieuniknionym może być to, że rodzina zmarłego mogłaby podjąć kroki prawne przeciwko doradcy, który jako pierwszy zalecił bardzo proste i bezpośrednie rozwiązanie ochronne.

 

Jak odpowiednio zabezpieczyć swój kredyt hipoteczny w UK – Mortgage protection? >>>

 

Jakie jest zatem rozwiązanie?

Doradcy nie są w stanie przewidzieć przyszłego majątku swoich klientów, ani tego czy kiedykolwiek faktycznie wystąpią o odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej. Niestety nie ma sposobu, aby przewidzieć, czy wspólna polisa na życie parze niebędącej w związku małżeńskim kiedykolwiek spowoduje problem. Ale musimy upewnić się, że tego typu scenariusze są brane pod uwagę podczas procesu sporządzania ubezpieczenia kredyt w UK.

W przypadku par niebędących w związku małżeńskim najlepszym rozwiązaniem może być  wykupienie przez każdego partnera indywidualnej polisy na życie, a te musiałyby zostać zapisane w powiernictwie Trust Deed. Beneficjenci mogą być nominowani, a w przypadku tego rodzaju scenariusza beneficjentem mógłby być drugi partner.

Alternatywnym rozwiązaniem byłoby sporządzenie indywidualnego ubezpieczenia na życie na obojga gdzie jeden z partnerów ubezpieczenia życie drugiego, a sam jest właścicielem tej polisy (ubezpieczającym). Jest to natomiast o wiele mniej elastyczne. Na przykład, co by się stało, gdyby para rozstała się lub chciała zmienić swojego beneficjenta w pewnym momencie w przyszłości?

Dzięki sporządzeniu właściwego powiernictwa do polisy na życie, beneficjentów można łatwo zmienić, jeśli zajdzie potrzeba ich zmiany. Można to uwzględnić w liście życzeń, co zwykle jest dobrym pomysłem, aby od czasu do czasu przeglądać, ponieważ w razie potrzeby można wprowadzać poprawki i aktualizacje.

Tak więc dobrym rozwiązaniem dla pary niebędącej w związku małżeńskim byłoby upewnienie się, że w przypadku śmierci jednego z nich w okresie trwania kredytu hipotecznego, drugi partner jest w stanie spłacić dług hipoteczny oraz upewnić się, że nie będzie dodatkowego lub podwyższonego zobowiązania w przypadku podatku spadkowego po zmarłym.

 

🚨Dane aktualne na dzień publikacji 23.03.2024

🚨Powyższy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedażowej, ani porady finansowej.

🚨Przed zawarciem jakiejkolwiek umowy ubezpieczenia lub innego produktu finansowego, należy uzyskać indywidualną poradę w zakresie swoich wymagań i ogólnych warunków kontraktu.

Polub nas na Facebook

Source: Royal London – The problem with mortgage protection for unmarried couples – https://adviser.royallondon.com/protection/blog/life-cover/the-problem-with-mortgage-protection-for-unmarried-couples/

4.7/5 - (23 votes)

Potrzebujesz profesjonalnej porady lub niezobowiązującej wyceny?

Zapytaj o wycenę ubezpieczenia lub kredytu

Artykuły

Podatek od zysków kapitałowych Poruszanie się po podatku od zysków kapitałowych – co musisz wiedzieć?
21 czerwca 2024
Podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax – CGT), nałożony na zyski ze sprzedaży aktywów...
First Time Buyers Pominięci First Time Buyers?
20 czerwca 2024
Wiosenny Budżet okazał się rozczarowaniem dla wszystkich, którzy chcą wejść na rynek nieruchomości. Zabrakło ogłoszeń...
Equity realise Trendy w zakresie uwalniania kapitału (Equity realase)
19 czerwca 2024
Statystyki Rady ds. Uwalniania Kapitału (Equity Release Council) podkreślają trendy, które były widoczne na rynku...
Darmowa wycena ubezpieczeń