Testament w UK i planowanie majątkowe – FAQ

5 kwietnia 2023

Przewodnik po prawniczym żargonie związany z pisaniem testamentów oraz planowaniem majątkowym:

Większość z nas znajdzie się kiedyś w sytuacji, w której wiedza z tego artykułu okaże się bardzo pomocna. Albo ktoś przekaże nam majątek, albo my sami staniemy przed dylematem jak rozsądnie przekazać majątek najbliższym.

Z tego artykułu dowiesz się co oznaczają najważniejsze zwroty, na które natkniemy się podczas sporządzania testamentu w UK i planowania majątkowego.

Beneficiary / Beneficjent – osoba, która nominujemy do otrzymania naszego majątku po śmierci.

Estate / Majatek; Masa spadkowa – wszystkie aktywa należące do osoby zmarłej, w tym pieniądze, mienie, nieruchomości lub rzeczy osobiste.

Executor / Wykonawca Testamentu – osoba lub osoby odpowiedzialne za uporządkowanie majątku oraz spełnienia wszystkich życzeń zmarłego. Do jego zadań należą m.in: zebranie wszystkich składowych majątku osoby zmarłej, załatwienie wszystkich formalności, opłacenie długów po zmarłym, uregulowanie kosztów pogrzebu.

Guardian / Opiekun dzieci nieletnich – Jest to osoba wyznaczona przez nas w testamencie, która ma za zadanie zajecie się dziećmi poniżej osiemnastego roku życia na wypadek śmierci rodziców.

Inheritance Tax / Podatek od spadku i darowizny – Po naszej śmierci wszystko co posiadamy, po spłaceniu długów jest zaliczane do masy spadkowej. Gdy kwota ta przekracza próg wolny od podatku, jakim obecnie w UK jest £325,000, rodzina jest wtedy zobowiązana zapłacić podatek w wysokości 40% w przeciągu sześciu miesięcy od naszej śmierci.

Intestate / Brak testamentu – termin odnoszący się do osoby zmarłej, która umiera bez sporządzenia ważnego testamentu. W tym przypadku podział majątku następuje zgodnie z zasadami dziedziczenia – rules of intestacy.

Letter of Wishes / Wytyczne – potocznie „ lista życzeń“ – dokument, który zwykle towarzyszy testamentowi. Posiadanie go nie jest obowiązkiem prawnym. Zawiera porady oraz wskazówki w jaki sposób osoba zmarła chciałaby, aby jej majątek został potraktowany.

Power of Attorney / Pełnomocnictwo – Lasting power of attorney jest dokumentem prawnym, w ramach którego wyznaczasz pełnomocnika lub pełnomocników, którzy mogą podejmować decyzje w Twoim imieniu.

Możemy wyróżnić dwa typy LPA:

  • zdrowotne (health and welfare) regulujące takie dziedziny Twojego życia jak sprawy codzienne (pranie, ubiór, jedzenie), pobyt w domu opieki czy podjęcie leczenia podtrzymującego przy życiu.
  • majątkowo-finansowe (property and financial affairs) – obejmujące zarządzanie kontem bankowym, płacenie rachunków, sprzedaż nieruchomości czy pobieranie zasiłków lub emerytury.

Możesz sporządzić jeden lub dwa niezależne dokumenty odnoszące się do wyżej wymienionych dziedzin.

Ubezpieczenie na życie w UK – na czym polega? >>>

Life sustaining treatment / Procedura podtrzymująca życie – W tym resuscytacja krążeniowo – oddechowa (CPR), sztuczne karmienie i nawadnianie, wentylacje lub leczenie dożylne (IV). Decyzje o tym czy chcemy, aby zastosowano wobec nas wspomniane procedury w przypadku kiedy będziemy tego potrzebować, możemy zapisać w dokumencie Trwałego powiernictwa – LPA (Health & Welfare) – Lasting Power Of Attorney.

Advanced Decision – Living Will / Deklaracja opieki medycznej – pisemny dokument prawny określający jaką opiekę medyczną chciałbyś otrzymać w momencie kiedy jesteś niezdolny do komunikowania się z lekarzami z powodu śmiertelnej choroby lub nieprzytomności przez dłuższy czas.

Probate / Upoważnienie do wykonania testamentu – upoważnienie do zarzadzania spadkiem, wydawane wykonawcy testamentu.

Testator / osoba sporządzająca testament.

Trust / Powiernictwo– umowa prawna, w ramach której przekazujesz komuś (powiernikowi tzw. Trustee), aktywa takie jak : gotówka, majątek lub inwestycje, aby mógł sprawować nad nimi piecze w imieniu beneficjenta, w przypadku gdy ten np. jest niepełnoletni. Trust jest również często sporządzany w przypadku ubezpieczeń na życie w UKbądź polisy od nieszczęśliwych wypadków UK.

🚨Dane aktualne na dzień publikacji 05.04.2023

🚨Powyższy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedażowej, ani porady finansowej.

🚨Przed zawarciem jakiejkolwiek umowy ubezpieczenia lub innego produktu finansowego, należy uzyskać indywidualną poradę w zakresie swoich wymagań i ogólnych warunków kontraktu.

Polub nas na Facebook

4.8/5 - (22 votes)

Potrzebujesz profesjonalnej porady lub niezobowiązującej wyceny?

Zapytaj o wycenę ubezpieczenia lub kredytu

Artykuły

Podatek od zysków kapitałowych Poruszanie się po podatku od zysków kapitałowych – co musisz wiedzieć?
21 czerwca 2024
Podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax – CGT), nałożony na zyski ze sprzedaży aktywów...
First Time Buyers Pominięci First Time Buyers?
20 czerwca 2024
Wiosenny Budżet okazał się rozczarowaniem dla wszystkich, którzy chcą wejść na rynek nieruchomości. Zabrakło ogłoszeń...
Equity realise Trendy w zakresie uwalniania kapitału (Equity realase)
19 czerwca 2024
Statystyki Rady ds. Uwalniania Kapitału (Equity Release Council) podkreślają trendy, które były widoczne na rynku...
Darmowa wycena ubezpieczeń