Stres, lęk i depresja a ubezpieczenie Income Protection w UK

2 kwietnia 2023

Najnowsze statystyki agencji rządowej HSE są zatrważające[1]. W ostatnich latach jedną z największych przyczyn nieobecności w pracy w UK były tzw. mental illness (stres, depresja lub lęk związany z pracą). Ponadto, wg Mind[2] jest to problem, który każdego roku dotyczy 1 na 4 osoby. Również niektóre firmy ubezpieczeniowe działające na brytyjskim rynku zaraportowały, że liczba wniosków o odszkodowanie z tytułu polis Income Protection z tej przyczyny znacznie wzrosła, a w niektórych przypadkach uległa podwojeniu (Zurich)[3].

Trudne lata

Ostatnie lata dla większości było bardzo wymagające. Lock down, praca pod ciągłą presją, niepewność zatrudnienia lub dodatkowe obowiązki związane z opieką nad dziećmi. To wszystko jeszcze bardziej przyczyniło się do utrzymującego się od lat trendu i spowodowało, że dla wielu temat zdrowia psychicznego stał się mniej odległy.

Jednocześnie wzrosło też zainteresowanie ubezpieczeniami typu Income Protection, a doradcy często odbierali telefony od dotychczasowych i potencjalnych klientów z pytaniami jak dokładnie działa ten rodzaj ubezpieczenia.

Jak działa Income Protection w UK?

Polisy Income Protection zapewniają miesięczną wypłatę tzw. renty zdrowotnej, zastępując Twój utracony dochód w przypadku, gdy jesteś niezdolny do wykonywania swojej pracy. Nie ma znaczenia czy niezdolność wynika z przyczyn fizycznych czy mentalnych. Każda choroba psychiczna lub fizyczna, którą lekarz poświadczy jako uniemożliwiającą wykonywanie pracy (a w związku z tym także spowoduje ustanie dochodu), jest zazwyczaj objęte ubezpieczeniem.

Mental illness znajdują się wśród 3 głównych powodów roszczeń wobec tego rodzaju ubezpieczeń.

 

4 rzeczy, o których musisz zdecydować wykupując Income Protection w UK

Jeżeli zdecydujesz się wykupić polisę Income Protection na własna rękę, będziesz musiał zdecydować samodzielnie o kilku opcjach, m in.:

  • Wysokość świadczenia – w zależności od ubezpieczyciela, zwykle maksymalne miesięczne świadczenie to od 60%-70% średnich dochodów. Ważne, aby ustalić je właściwie już na etapie aplikacji o ubezpieczenie i nie rozczarować się przy wypłacie odszkodowania.
  • Czas ubezpieczenia – termin długości trwania polisy, czyli ochrony ubezpieczeniowej. W zależności od ubezpieczyciela należy sprawdzić, czy są jakieś limity w ilości złożonych wniosków o odszkodowanie w czasie trwania polisy. Większość renomowanych firm nie zakłada takich ograniczeń.
  • Okres wypłaty świadczenia – maksymalny czas jaki polisa będzie wypłacała odszkodowanie z tytułu pojedynczego wniosku o odszkodowanie. Dostępne opcje to zwykle 12, 24, 60 miesięcy lub w opcja pełna, tj. nawet do czasu zakończenia czasu trwania ubezpieczenia.
  • Okres odroczenia, tzw. deferred period – jest to okres pomiędzy początkiem niezdolności do pracy, a czasem, kiedy polisa zaczyna wypłacać odszkodowanie. Dostępne opcje to zwykle 1, 4, 8, 13 tygodni, 6 i 12 miesięcy. Pamiętaj, że istotne jest, czy dostajesz jakieś dodatkowo płatne chorobowe od swojego pracodawcy i dostosuj okres odroczenia do swoich potrzeb.

Odpowiedni dobór opcji w polisie od utraty dochodów może wydawać się skomplikowany. Być może warto rozważyć skorzystanie z pomocy doświadczanego doradcy?

Miałem zdiagnozowany stres, lęk bądź depresje. Czy wciąż mogę wykupić Income Protection w UK?

Generalnie tak. Wszystko zależy od tego jak poważny jest/był Twój stan, kiedy została postawiona diagnoza oraz kiedy ostatnio doświadczałeś symptomy z tym związane. W zależności od tych czynników, ubezpieczyciel może zdecydować się ubezpieczyć Cię na standardowych warunkach, wykluczyć schorzenia psychiczne z ubezpieczenia, odroczyć decyzje w czasie lub odmówić przedstawienia warunków.

Pamiętaj, że jeśli ubezpieczyciel zastosuje wykluczenia, warto sprawdzić czy daje też możliwość ich rewizji i ewentualnego zniesienia w przyszłości.

 

Szczegóły o które może zapytać Cię firma ubezpieczeniowa to m.in.:

  • Konkretna nazwa diagnozy postawionej przez lekarza
  • Data diagnozy
  • Częstotliwość objawów i data ich ostatniego wystąpienia
  • Jakie, jeśli w ogóle, leczenie otrzymałeś/otrzymujesz?
  • Szczegóły wszelkich myśli lub działań związanych z samobójstwem lub samookaleczeniem
  • Szczegóły dotyczące czasu wolnego od pracy z powodu objawów.

 

Mówienie o jakichkolwiek problemach zdrowotnych, z którymi się borykamy nie jest łatwe, a szczególnie trudno mówić o zdrowiu psychicznym. Warto wziąć pod uwagę, że rozmowa z doradcą znacznie ogranicza liczbę przypadków, w których musisz udostępniać swoje informacje wielokrotnie potencjalnym ubezpieczycielom. Pomaga to także w wyborze firmy ubezpieczeniowej, gdzie pozytywne rozpatrzenie wniosku jest najbardziej prawdopodobne.

Zabezpieczenie dochodów przed okresami nieobecności w pracy spowodowanymi stresem, lękiem lub depresja, ale także innymi schorzenia psychicznymi, nigdy wcześniej nie było tak ważne jak obecnie. Nie zwlekaj z tym dłużej.

Dane aktualne na dzień publikacji 02.04.2023

Powyższy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedażowej, ani porady finansowej.

Przed wykupieniem jakiekolwiek ubezpieczenia lub innego produktu finansowego, należy uzyskać indywidualną poradę w zakresie swoich wymagań i ogólnych warunków kontraktu.

[1] 1. HSE, 2022 https://www.hse.gov.uk/statistics/index.htm

[2] Mind 2021, https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/mental-health-facts-and-statistics/

[3] Zurich. 2021 https://www.zurich.co.uk/en/about-us/media-centre/life-news/2021/zurich-mental-health-claims-double-over-12-month-period

4.8/5 - (24 votes)

Potrzebujesz profesjonalnej porady lub niezobowiązującej wyceny?

Zapytaj o wycenę ubezpieczenia lub kredytu

Artykuły

Podatek od zysków kapitałowych Poruszanie się po podatku od zysków kapitałowych – co musisz wiedzieć?
21 czerwca 2024
Podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax – CGT), nałożony na zyski ze sprzedaży aktywów...
First Time Buyers Pominięci First Time Buyers?
20 czerwca 2024
Wiosenny Budżet okazał się rozczarowaniem dla wszystkich, którzy chcą wejść na rynek nieruchomości. Zabrakło ogłoszeń...
Equity realise Trendy w zakresie uwalniania kapitału (Equity realase)
19 czerwca 2024
Statystyki Rady ds. Uwalniania Kapitału (Equity Release Council) podkreślają trendy, które były widoczne na rynku...
Darmowa wycena ubezpieczeń