Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt na dom w UK?

13 lutego 2024

Zamiana ciasnego mieszkania na własny dom w UK to marzenie wielu Polaków. Niestety, ale taki zakup domu wiąże się z niemałymi kosztami i wymaga starannego planowania finansowego. W Wielkiej Brytanii podobnie jak w większości krajów, zakup domu często możliwy jest dzięki uzyskaniu kredytu hipotecznego. Na to czy bank przyzna potencjalnemu kredytobiorcy kredyt wpływa głównie wysokość jego dochodów. Banki oceniają zdolność kredytową również na podstawie innych kryteriów w tym historii kredytowej, wysokości wkładu własnego, ilości osób na utrzymaniu czy pozostałych zobowiązań kredytowych i regularnych kosztów życia. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt na dom w UK i tym samym zbliżyć się do spełnienia marzenia o własnym domu.

Oblicz swoją zdolność kredytową

Obecne warunki rynkowe

Obecne warunki na brytyjskim rynku nieruchomości podlegają ciągłym zmianom. W ostatnich latach zaobserwowano tendencję wzrostową cen nieruchomości, co sprawiło, że zakup własnego domu stał się coraz bardziej kosztowny. Sytuacja gospodarcza ma istotny wpływ na kredyt hipoteczny w UK. W okresach stabilności gospodarczej banki zazwyczaj oferowały korzystne warunki kredytów, a wymagania dotyczące zdolności kredytowej mogą być odrobinę łagodniejsze. Jednakże w przypadku trudniejszych warunków ekonomicznych, banki zazwyczaj zaostrzają kryteria kredytowe, co może wpłynąć na dostępność kredytów hipotecznych dla osób o niższych dochodach.

Wnioski o kredyty hipoteczne w Wielkiej Brytanii są oceniane indywidualnie przez banki i instytucje finansowe, a wiele zależy od dochodów i zdolności kredytowej wnioskodawcy. Dlatego też, w obliczu zmieniających się warunków rynkowych, osoby zainteresowane zakupem nieruchomości powinny dokładnie ocenić swoją sytuację finansową i planować budżet na przyszłość, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu na dom w obecnych realiach brytyjskiego rynku nieruchomości.

Progi dochodowe a zdolność kredytowa

Progi dochodowe odgrywają niezwykle ważną rolę w ocenie zdolności kredytowej, szczególnie podczas starania się o kredyt hipoteczny. Banki korzystają ze wskaźników, takich jak Debt-to-Income (DTI), aby określić, ile procent dochodu kredytobiorcy może być przeznaczone na spłatę kredytu. Wyższe dochody zwiększają szanse na uzyskanie kredytu oraz wpływają na korzystniejsze warunki finansowania. Kredytodawcy w UK zazwyczaj nie przyznają większego kredyt niż 3 do 5-krotności rocznych dochodów przed podatkiem osób starających się o zakup nieruchomości mieszkalnej. Tym samym para, która planuje kupno pierwszej nieruchomości w UK i ich łączny roczny dochód to £50,000 – prawdopodobnie nie dostanie większego kredytu niż £250,000. Dodatkowo na decyzję kredytową wpływają czynniki, m.in. historia kredytowa, ilość pieniędzy na wkład własny, czy okres kredytowania.

Zazwyczaj pary, które kupują we dwoje mogą liczyć na korzystniejsze przeliczniki niż single, co w praktyce może oznaczać, że para, która zarabia łącznie £60,000 potencjalnie może być zaakceptowana na wyższy kredyt niż singiel z tym samym dochodem £60,000.

Kolejną zależnością braną pod uwagę będzie okres kredytowania – im dłuższy jest dostępny, tym większe szanse na wyższy kredyt, więc 55-latek prawdopodobnie dostanie znacznie niższy maksymalny kredyt niż 30-latem w z tymi samymi zarobkami. Warto zaznaczyć, że maksymalny okres kredytowania zazwyczaj jest ograniczony wiekiem emerytalnym, a w przypadku wnioskowania we 2 lub więcej osób, maksymalny okres kredytowania zawsze będzie uzależniony od najstarszej osoby na aplikacji.

Kluczowe kryteria zdolności kredytowej

W procesie starania się o kredyt hipoteczny, kryteria zdolności kredytowej pełnią kluczową rolę. Jednym z najważniejszych aspektów jest stabilny i udokumentowany dochód. Banki widzą w stałym dochodzie istotny sygnał stabilności finansowej, co z kolei zwiększa szanse klienta na uzyskanie pożyczki. Zmienny lub niegwarantowany dochód, natomiast, może być postrzegany jako potencjalne zwiększenie ryzyka, co może wpływać negatywnie na decyzję kredytową lub mogą być narzucone inne kryteria co do przyznawania kredytu.

Drugim kluczowym kryterium jest historia kredytowa, która obejmuje takie rzeczy jak terminowa spłata poprzednich pożyczek, rachunków, rejestracja na listach do głosowania oraz ogólną aktywność kredytową. Posiadanie dobrej historii kredytowej zazwyczaj jest konieczne, aby być zaakceptowanym na kredyt u kredytodawców z korzystnymi ofertami. Mitem natomiast jest, że trzeba mieć różnego rodzaju wcześniejsze pożyczki czy karty kredytowe, aby mieć dobrą historię kredytową.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na wkład własny, który również wpływa na zdolność kredytową. Banki często oczekują od klientów wkładu własnego, który może się różnić w zależności od różnych czynników, takich jak bank, wartość nieruchomości, zarobki czy historia kredytowa. Wkład własny może oscylować między 5%, a nawet 40% wartości nieruchomości, przy czym wysokość ta może być regulowana przez różne czynniki. Zależność zazwyczaj jest taka, że im większy wkład własny, tym jest lepszy dostęp do korzystniejszych ofert.

zdolność kredytowa, a oszczędności

Programy rządowe i dostępne opcje dla pierwszo kupujących

W Wielkiej Brytanii istnieją programy rządowe, które wspierają przyszłych właścicieli nieruchomości w przezwyciężeniu finansowych barier związanych z zakupem domu. Program „Współudziału” (Shared Ownership) umożliwia stopniowy zakup części nieruchomości, co jest korzystne dla tych, którzy nie mogą od razu sfinansować pełnego zakupu. Możliwość stopniowego zwiększania udziału (staircasing) pozwala ostatecznie osiągnąć pełne posiadanie domu.

Drugą istotną opcją jest LISA (Lifetime ISA) – specjalne konto oszczędnościowe. To narzędzie umożliwia oszczędzanie na depozyt do użycia na kupno pierwszego domu lub emeryturę, przy czym rząd dodaje 25% rocznie do oszczędności (do maksymalnie £1000). LISA stanowi atrakcyjną opcję dla planujących pierwszy zakup nieruchomości, ponieważ bonus rządowy znacząco zwiększa dostępne środki na wkład własny. Konto jest dostępne dla osób w wieku 18-39 lat, a wypłata środków bez utraty bonusu jest możliwa przy zakupie pierwszej nieruchomości lub po osiągnięciu 60. roku życia.

Alternatywne źródła finansowania

Alternatywne źródła finansowania, jak wspólne zakupy nieruchomości czy niestandardowe kredyty, mogą być rozwiązaniem dla tych, którzy mają trudności z uzyskaniem tradycyjnego kredytu hipotecznego w Wielkiej Brytanii. Wspólne zakupy pozwalają na łączenie finansów z rodziną lub znajomymi, zwiększając zdolność kredytową. Niemniej jednak wymaga to klarownych ustaleń prawnych i wzajemnego zaufania. Niestandardowe kredyty, takie jak kredyty prywatne czy finansowanie od deweloperów, są opcjami dla osób o nietypowych źródłach dochodu, ale mogą wiązać się z wyższymi kosztami i większym ryzykiem. Przed podjęciem decyzji, zaleca się dokładne przeanalizowanie wszystkich opcji i konsultację z doradcą finansowym.

Wyjątki od tradycyjnych reguł

Możliwość uzyskania kredytu hipotecznego w UK zależy od różnorodnych czynników, takich jak indywidualna sytuacja finansowa i zawodowa każdego potencjalnego kredytobiorcy. Wyjątki od tradycyjnych reguł mogą stanowić osoby samozatrudnione i prowadzące własną działalność czy pracownicy kontraktowi. To oni mogą liczyć się z dodatkowymi wyzwaniami w procesie uzyskiwania kredytu hipotecznego. Dla tych grup zawodowych, które nie mają stałego etatu, do oceny zdolności kredytowej może być potrzebna bardziej złożona dokumentacja. Osoby samozatrudnione i te prowadzące własne firmy, zazwyczaj muszą liczyć się z koniecznością przedstawienia minimum 2 lat rozliczeń podatkowych – wtedy też pod uwagę najczęściej brany jest profit po podatku. Pracownicy kontraktowi, bez tradycyjnych umów o pracę, mogą napotkać również odmienne wymagania kredytowe, co podkreśla konieczność rzetelnego dokumentowania finansów.

Niekiedy można spotkać również specjalne programy kredytowe dla samozatrudnionych i pracowników kontraktowych, które uwzględniają ich specyficzne wyzwania finansowe.

Wpływ czynników społecznych

Warunki kredytowe w Wielkiej Brytanii różnią się w zależności od regionu. W dużych miastach, takich jak Londyn, ceny nieruchomości są znacznie wyższe, co stanowi barierę dla wielu potencjalnych nabywców. Tym samym z racji wyższych cen nieruchomości, zazwyczaj banki będą miały większe oczekiwania dotyczące dochodów, jak i wkładu własnego.

W mniejszych miastach i obszarach z dużym skupiskiem byłych domów socialnych ceny nieruchomości mogą być bardziej przystępne, co może ułatwić dostęp do kredytów hipotecznych. Niemniej jednak regionalne zróżnicowanie może prowadzić do nierówności w dostępie do rynku nieruchomości i kredytów. Społeczne oczekiwania także wpływają na decyzje dotyczące kredytów hipotecznych, ponieważ posiadanie własnego domu jest uważane za symbol stabilności finansowej, a przez niektórych i sukcesu życiowego. Jednakże rosnące koszty nieruchomości i restrykcyjne wymagania kredytowe skłaniają niektórych do rozważenia alternatywnych opcji zakwaterowania lub dłuższego i bardziej skrupulatnego oszczędzania.

społeczne oczekiwania wpływają na decyzję dotyczącą kredytu

Rola doradców finansowych

Profesjonalni doradcy finansowi, a tym specyficznym przypadku doradcy do spraw kredytów hipotecznych w UK, pełnią kluczową rolę w procesie uzyskiwania kredytu hipotecznego i planowaniu finansowym dla przyszłych nabywców nieruchomości. Pomagają klientom zrozumieć zdolność kredytową, przeprowadzając szczegółową analizę finansów oraz proponując optymalny budżet. Proponują odpowiedni rodzaj kredytu hipotecznego, oraz pomagają obliczyć, ile będzie wynosić kwota kredytu. Ponadto dzięki dostępowi do różnych ofert kredytów i sporej ilości kredytodawców, analizują i porównują warunki ofert, rzeczywiste koszty kredytowania, a co najważniejsze rekomendują najbardziej właściwą opcję biorąc pod uwagę indywidualną sytuację swoich klientów.

Doradcy pełnią ważną funkcję także w procesie aplikacyjnym, zapewniając skuteczną pomoc w przygotowaniu dokumentów i złożeniu wniosku, co zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie i uzyskanie kredytu hipotecznego. Dodatkowo wspierają klientów w planowaniu finansowym, proponując odpowiednie zabezpieczenia na wypadek niespodziewanych sytuacji. Współpraca z doradcą finansowym może przekonać klienta o jego zdolności kredytowej i wpłynąć na podejście do decyzji o wzięciu kredytu. Taka współpraca istotnie zwiększa pewność siebie klientów podczas tak ważnych decyzji finansowych.

Perspektywy na przyszłość

Oczekiwane zmiany w warunkach kredytowania oraz trendy wpływające na dostępność kredytów hipotecznych w najbliższych latach odgrywają istotną rolę dla przyszłych nabywców nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Kredyt na kupno domu lub mieszkania w UK zależy od zmian w warunkach kredytowania oraz trendach rynkowych. Ważnym czynnikiem jest sytuacja gospodarcza, która może wpływać na elastyczność banków w oferowaniu kredytów, oraz stopy procentowe, których wzrost może podnosić koszty obsługi kredytu. Zmiany regulacyjne, mające na celu ochronę konsumentów, mogą skutkować bardziej restrykcyjnymi wymaganiami dla banków i kredytobiorców. Rosnące znaczenie zrównoważonego finansowania może wpływać na ocenę kredytów hipotecznych, zachęcając klientów do bardziej odpowiedzialnych praktyk finansowych. Przyszli nabywcy nieruchomości powinni być świadomi tych czynników i elastycznie dostosowywać swoje plany finansowe do stale zmieniających się warunków rynkowych oraz nowych standardów, a współpraca z doradcami finansowymi może ułatwić podejmowanie świadomych decyzji.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy wiele istotnych czynników, które wpływają na to, aby dostać kredyt hipoteczny w UK. Zrozumieliśmy, że zdolność kredytowa, na którą przede wszystkim wpływa poziom dochodów, jest kluczowym elementem decydującym o uzyskaniu kredytu na dom, a wiele pozostałych czynników, takich jak rodzaj zatrudnienia, historia kredytowa, regionalne zróżnicowanie i społeczne oczekiwania, może również wpływać na decyzje odnośnie zakupu nieruchomości i możliwości uzyskania kredytu na zakup nieruchomości w UK.

Artykuł nie stanowi porady finansowej. Przed podejmowaniem decyzji finansowych związanych z kredytami hipotecznymi lub zakupem nieruchomości, zaleca się konsultację z wykwalifikowanym doradcą finansowym. Informacje są ogólne i mają na celu dostarczenie ogólnej wiedzy o kredycie hipotecznym w UK.

Dane aktualne na dzień publikacji – 13.02.2024

🚨Powyższy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedażowej, ani porady finansowej.

🚨Przed podjęciem jakiejkolwiek umowy kredytowej lub innego produktu finansowego, należy uzyskać indywidualną poradę w zakresie swoich wymagań i ogólnych warunków kontraktu.

🚨Twoja nieruchomość może być przejęta przez kredytodawcę, jeśli nie spłacasz rat kredytu hipotecznego na czas

4.8/5 - (24 votes)

Potrzebujesz profesjonalnej porady lub niezobowiązującej wyceny?

Zapytaj o wycenę ubezpieczenia lub kredytu

Artykuły

Podatek od zysków kapitałowych Poruszanie się po podatku od zysków kapitałowych – co musisz wiedzieć?
21 czerwca 2024
Podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax – CGT), nałożony na zyski ze sprzedaży aktywów...
First Time Buyers Pominięci First Time Buyers?
20 czerwca 2024
Wiosenny Budżet okazał się rozczarowaniem dla wszystkich, którzy chcą wejść na rynek nieruchomości. Zabrakło ogłoszeń...
Equity realise Trendy w zakresie uwalniania kapitału (Equity realase)
19 czerwca 2024
Statystyki Rady ds. Uwalniania Kapitału (Equity Release Council) podkreślają trendy, które były widoczne na rynku...
Darmowa wycena ubezpieczeń