Co należy się dziecku po śmierci ojca w UK?

18 lutego 2024

W Wielkiej Brytanii, dziedziczenie po śmierci ojca to ważna kwestia, która dotyka wiele rodzin. Chociaż na pierwszy rzut oka może wydawać się to sprawą oczywistą, istnieje wiele aspektów, które wymagają uwagi i zrozumienia. Co należy się dziecku po śmierci ojca i kiedy możesz ubiegać się o spadek? To pytanie, które warto sobie postawić, zwłaszcza jeśli jesteś częścią polskiej społeczności mieszkającej w tym kraju.

Dlaczego ważne jest omówienie kwestii dziedziczenia po śmierci bliskiej osoby np.ojca w Wielkiej Brytanii dla polskich rodzin? Po pierwsze, brytyjskie prawo dziedziczenia różni się od polskiego, co może prowadzić do nieporozumień i nieoczekiwanych konsekwencji. Po drugie, brak świadomości w tym temacie może wpłynąć na sytuację finansową i prawną pozostałych członków rodziny.

Aby lepiej zrozumieć tę kwestię, konieczne jest krótkie zapoznanie się z brytyjskim systemem dziedziczenia. Wielka Brytania stosuje system dziedziczenia oparty na zasadach common law, który może różnić się od kontynentalnych systemów ustawowych. To może prowadzić do subtelnych, ale istotnych różnic w tym, kto otrzymuje majątek po zmarłym ojcu.

W tym artykule omówimy szczegółowo, jak działa brytyjski system dziedziczenia i jakie prawa i obowiązki przysługują dzieciom po śmierci ojca. Będziemy również rozwijać temat, aby pomóc polskim rodzinom w zrozumieniu, co powinny wiedzieć i czego się spodziewać w takiej sytuacji. Dlatego niezależnie od tego, czy jesteś rodzicem, dzieckiem czy osobą postronną, warto zgłębić tę tematykę, aby uniknąć potencjalnych komplikacji i zabezpieczyć przyszłość swojej rodziny w sytuacji śmierci rodzica.

 

Prawa dziedziczenia w UK – kiedy możesz starać się o spadek z tytułu śmierci rodzica?

 1. Dziedziczenie na podstawie testamentu
  • Testament musi być sporządzony na piśmie.
  • Osoba sporządzająca testament (tzw. testator) musi być dorosła i mieć zdolność do zrozumienia znaczenia testamentu.
  • Testament musi być podpisany przez testatora na końcu dokumentu, a podpis osoby przygotowującej testament, musi być również podpisany i poświadczony przez 2 niezależnych świadków.
  • Obecność świadków jest istotna, a świadkiem nie może być spadkobierca lub małżonek/małżonka spadkobiercy.
 2. Kto może być obdarowany testamentem?
  • Testator ma prawo określić, komu chce przekazać swoje aktywa po śmierci. Mogą to być osoby fizyczne, organizacje charytatywne lub inne podmioty.
  • W testamencie można również określić, jakie dokładnie dobra lub majątek chce się przekazać, oraz jakie warunki lub zapisy mają obowiązywać w przypadku dziedziczenia.
 3. Udział spadkobierców w dziedziczeniu:
  • Jeśli nie ma testamentu lub testament jest nieważny, dziedziczenie jest regulowane zgodnie z brytyjskimi przepisami o dziedziczeniu ustawowym. Zazwyczaj spadkobiercami są najbliżsi krewni, takie jak dzieci, małżonek lub partner życiowy.
  • Wielkość udziału spadkobierców w dziedziczeniu zależy od wielu czynników, w tym od tego, ile majątku pozostawił zmarły, jakie inne osoby mają prawo do spadku, a także od istnienia testamentu i jego treści.

Warto zaznaczyć, że brytyjskie prawo spadkowe może być skomplikowane, a konkretna sytuacja może różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj majątku, obecność testamentu czy status rodziny.

W przypadku dziedziczenia po śmierci ojca w UK zawsze zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem lub ekspertem ds. spadków, aby upewnić się, że wszelkie formalności są spełnione i że spadkobiercy otrzymają swoje prawa w sposób zgodny z prawem.

Dziedziczenie zgodnie z prawem spadkowym

 1. Rola Administratora Spadku:
  • W przypadku braku testamentu lub gdy testament jest nieważny, zazwyczaj konieczne jest mianowanie Administratora Spadku (Grant of Letters of Administration). To osoba lub instytucja, która jest odpowiedzialna za zarządzanie i podział majątku zmarłego.
  • Administrator spadku zostaje mianowany przez sąd na podstawie przepisów prawa. Zwykle jest to bliski krewny lub partner życiowy zmarłego.
 2. Klasy dziedziców i udziały w majątku spadkowym:
  • Brytyjskie prawo spadkowe rozróżnia różne klasy dziedziców. Najważniejsze z nich to małżonek/małżonka, potomkowie (np. dzieci, wnuki), rodzice, a także inne osoby, które były zależne od zmarłego.
  • Udziały w majątku spadkowym rozdzielane są w zależności od konkretnej sytuacji i zgodnie z hierarchią dziedziczenia określoną przez brytyjskie prawo.
 3. Udział małżonka w dziedziczeniu:
  • Małżonek lub małżonka zmarłego zwykle ma pierwszeństwo w dziedziczeniu. Jednak udział ten może być zróżnicowany w zależności od wartości spadku i innych czynników.
  • Jeśli małżonek zmarłego nie pozostawił testamentu, może otrzymać część majątku lub całość, w zależności od konkretnej sytuacji.
 4. Udział dzieci w dziedziczeniu:
  • Dzieci, a także wnuki, są zwykle następną kategorią dziedziców po małżonku. Mają prawo do dziedziczenia majątku rodzica zmarłego.
  • Jeśli zmarły miał więcej niż jedno dziecko, spadek jest równo dzielony między nimi. Jeśli nie żyje jedno z dzieci, jego lub jej udział przypada jego potomkom.
 5. Różnice między dziedziczeniem w małżeństwie a poza nim:
  • Brytyjskie prawo spadkowe traktuje małżonków i partnerów życiowych inaczej niż osoby pozostające w innych rodzajach relacji. Dlatego istnieją pewne różnice w prawach dziedziczenia między małżonkami a partnerami życiowymi.
  • W przypadku małżeństwa małżonek ma zazwyczaj pierwszeństwo w dziedziczeniu, podczas gdy w przypadku partnerów życiowych mogą zachodzić określone warunki, które muszą być spełnione, aby mogli dziedziczyć.

Warto zwrócić uwagę, że brytyjskie prawo spadkowe jest skomplikowane i może różnić się w zależności od okoliczności. Dlatego w przypadku dziedziczenia po śmierci ojca w UK zawsze zaleca się konsultację z prawnikiem specjalizującym się w dziedziczeniach, aby upewnić się, że wszystkie przepisy są przestrzegane i że prawa spadkobierców są chronione.

Zasady dziedziczenia w przypadku braku ważnego testamentu - Anglia i Walia

Zasady dziedziczenia w przypadku braku ważnego testamentu – Anglia i Walia (źródło: Royal London)

Specyfika dziedziczenia dla polskich rodzin w UK 2024

Kontynuując omawianie kwestii dziedziczenia po śmierci ojca w UK, zwróćmy uwagę na następujące aspekty:

Prawo Polskie a brytyjskie prawo spadkowe:

Polskie i brytyjskie prawo spadkowe różnią się w wielu aspektach, co może wpływać na dziedziczenie po ojcu w UK dla polskich rodzin.

W Polsce:

 • Prawo spadkowe opiera się na zasadach ustawowych, a dziedziczenie jest zazwyczaj uregulowane przez ustawę o spadkach i darowiznach.
 • Obowiązują zasady dziedziczenia na podstawie ustawowego roszczenia, a małżonek i dzieci mają określone prawa do spadku.

W Wielkiej Brytanii:

 • System prawny oparty jest na common law, co oznacza większą swobodę w określaniu dziedziczenia za pomocą testamentu.
 • Dziedziczenie może obejmować różne osoby i organizacje, zależnie od treści testamentu lub przepisów prawnych.

Przykłady różnic między tymi systemami obejmują możliwość wykluczenia dzieci z dziedziczenia na podstawie testamentu w Wielkiej Brytanii, co jest mniej powszechne w polskim

Wpływ narodowości na dziedziczenie:

Narodowość może mieć wpływ na kwestie dziedziczenia w UK, zwłaszcza jeśli chodzi o Polaków mieszkających w tym kraju.

 • Wielka Brytania nie dyskryminuje dziedziczenia na podstawie narodowości, co oznacza, że ​​Polacy mieszkający w UK mają te same prawa do dziedziczenia, jak obywatele brytyjscy
 • Jednak warto pamiętać, że dziedziczenie może podlegać różnym systemom prawowym w zależności od kraju pochodzenia majątku, co może wprowadzać pewne komplikacje.
 • System spadkowy i dziedziczenia jest taki sam w Anglii i Walii. Różni się natomiast w Szkocji i Irlandii Północnej.

Możliwość dziedziczenia na podstawie polskiego prawa:

Polacy mieszkający w UK mają prawo do dziedziczenia na podstawie polskiego prawa, jeśli zostali uprawnieni do spadku w Polsce, na przykład jako spadkobiercy w testamencie osoby z Polski. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie odpowiednich procedur i postanowień międzynarodowych.

Podsumowując, kwestie dziedziczenia po śmierci ojca w Wielkiej Brytanii są złożone, zwłaszcza dla Polaków mieszkających w tym kraju. Różnice między polskim a brytyjskim prawem spadkowym oraz narodowością mogą wpływać na sposób dziedziczenia i prawo do spadku. Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w dziedziczeniach międzynarodowych, aby dokładnie zrozumieć własną sytuację i zabezpieczyć przyszłość swojej rodziny.

Praktyczne kwestie związane z dziedziczeniem

W przypadku braku testamentu:

 1. Dziedziczenie zgodnie z zasadami brytyjskiego prawa spadkowego:
  • Jeśli osoba zmarła nie pozostawiła testamentu lub jest on nieważny, dziedziczenie będzie regulowane na podstawie brytyjskich przepisów prawa spadkowego.
  • Oznacza to, że spadkobiercy zostaną wyznaczeni zgodnie z hierarchią dziedziczenia, która zazwyczaj zaczyna się od małżonka lub partnera życiowego, a następnie przechodzi na dzieci, rodziców i inne osoby w określonej kolejności.
 2. Procedura uzyskania Administratora Spadku:
  • W przypadku braku testamentu, konieczne jest uzyskanie Administratora Spadku, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie majątkiem zmarłego.
  • Procedura ta wymaga złożenia stosownego wniosku do sądu, a następnie uzyskanie decyzji sądowej w sprawie mianowania Administratora.
  • Administrator Spadku będzie odpowiedzialny za ustalenie dziedziców i podział majątku zgodnie z brytyjskim prawem.

Znaczenie sporządzenia testamentu:

 1. Jak napisać testament w Wielkiej Brytanii?
  • Sporządzenie testamentu w Wielkiej Brytanii jest stosunkowo proste, ale ważne jest przestrzeganie wymogów formalnych. Testament musi być pisemny i podpisany przez testatora w obecności 2 świadków.
  • Warto skorzystać z usług prawnika lub notariusza, aby upewnić się, że testament jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
 2. Wskazówki dotyczące wyboru beneficjentów testamentu:
  • Testator ma prawo określić, komu chce przekazać swój majątek. Warto zastanowić się nad wyborem beneficjentów i uwzględnić swoje życzenia w testamencie.
  • Dobrym pomysłem jest również wyznaczenie wykonawcy testamentu, czyli osoby odpowiedzialnej za realizację zapisów testamentu po śmierci testatora.

Sporządzenie testamentu może znacząco wpłynąć na sposób dziedziczenia i zapewnić pewność co do przekazania majątku zmarłego zgodnie z jego życzeniami. Jednak ważne jest, aby robić to zgodnie z brytyjskimi przepisami praw spadkowych i uwzględniać specyficzne okoliczności swojej sytuacji. Warto także uzyskać profesjonalne doradztwo prawne, aby uniknąć ewentualnych komplikacji i zapewnić, że testament jest zgodny z obowiązującym prawem.

testament

Dodatkowe aspekty dziedziczenia po śmierci ojca w Wielkiej Brytanii:

Podatek spadkowy:

Zasady dotyczące podatku spadkowego w Wielkiej Brytanii:

 1. Jeżeli chodzi o zasady dotyczące podatku spadkowego w UK, poza formalnościami związanymi z dziedziczeniem, warto zwrócić uwagę na kwestie podatkowe. W Wielkiej Brytanii istnieje podatek spadkowy, który może dotyczyć dziedziczenia.
 2. Podatek ten jest obliczany na podstawie wartości spadku i zależy od relacji między spadkobiercami a zmarłym, a także od wielkości majątku. Przepisy te zmieniają się od czasu do czasu, więc warto uzyskać aktualne informacje od brytyjskiego urzędu podatkowego (HM Revenue and Customs).
 3. Istnieją różne rodzaje polis, które można wziąć pod uwagę, aby zabezpieczyć swoich bliskich i zapewnić im właściwe odszkodowania na pokrycie potencjalnego podatku spadkowego. Bezterminowe ubezpieczenie na życie w UK jest jednym z często rekomendowanych rozwiązań do tego celu.

Ulgi podatkowe dla małżonka i dzieci:

 1. Brytyjskie prawo przewiduje pewne ulgi podatkowe, które mogą pomóc w zmniejszeniu obciążenia podatkowego dla małżonka i dzieci zmarłego.
 2. Małżonek lub małżonka zmarłego oraz dzieci mogą być zwolnieni z podatku spadkowego lub płacić niższą stawkę, jeśli spełniają określone warunki. Dlatego ważne jest, aby zasięgnąć porady podatkowej w celu zoptymalizowania dziedziczenia pod kątem podatkowym

Rola adwokata w sprawach spadkowych:

 1. Kiedy warto skorzystać z usług adwokata?
  • W przypadku bardziej skomplikowanych spraw spadkowych, zwłaszcza gdy istnieją sporne kwestie lub sporządzenie testamentu jest problematyczne, warto skorzystać z usług adwokata specjalizującego się w dziedziczeniach.
  • Adwokat może pomóc w zrozumieniu skomplikowanych przepisów prawnych, reprezentować interesy spadkobierców przed sądem oraz zapewnić, że cała procedura przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Jak znaleźć odpowiedniego adwokata specjalizującego się w dziedziczeniu?
  • Wybór odpowiedniego adwokata jest kluczowy. Warto zwrócić uwagę na doświadczenie w dziedzinie spadków oraz na referencje od innych klientów.
  • Można również skorzystać z usług radcy prawnego lub agencji prawnej, które mają dostęp do wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie dziedziczenia.

W przypadku dziedziczenia po śmierci ojca w Wielkiej Brytanii, warto być przygotowanym na różne aspekty, w tym podatek spadkowy i ewentualne korzystanie z pomocy prawnika.

Pamiętaj, że konsultacja z ekspertami może pomóc w optymalizacji dziedziczenia i uniknięciu ewentualnych problemów prawnych.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy kluczowe aspekty dziedziczenia po śmierci ojca w Wielkiej Brytanii. Zrozumieliśmy, że to zagadnienie może być złożone i różni się od polskiego prawa spadkowego. Dowiedzieliśmy się, że dziedziczenie może odbywać się na podstawie testamentu lub zgodnie z zasadami brytyjskiego prawa spadkowego w przypadku braku testamentu.

Skupiliśmy się również na różnicach między systemami praw spadkowych Polski i Wielkiej Brytanii oraz na wpływie narodowości na dziedziczenie.

Zalecenia dla polskich rodzin przebywających w UK:

Dla polskich rodzin mieszkających w Wielkiej Brytanii, ważne jest, aby zrozumieć i dostosować się do brytyjskich przepisów dotyczących dziedziczenia.

Zalecamy, aby:

 • Rozważyć sporządzenie testamentu, aby móc określić swoje życzenia dotyczące dziedziczenia oraz potencjalnej opieki nad dziećmi w przypadku śmierci obojga rodziców.
 • Konsultować się z ekspertami prawnymi specjalizującymi się w dziedziczeniach międzynarodowych w celu uniknięcia komplikacji prawnych.
 • Uważnie śledzić zmiany w przepisach podatkowych i zasięgnąć porady podatkowej w celu zoptymalizowania dziedziczenia pod kątem podatkowym.

Dane aktualne na dzień publikacji: 18.02.2024

Powyższy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedażowej, ani porady finansowej.

Przed zawarciem jakiejkolwiek umowy ubezpieczenia lub innego produktu finansowego, należy uzyskać indywidualną poradę w zakresie swoich wymagań i ogólnych warunków kontraktu.

4.8/5 - (23 votes)

Potrzebujesz profesjonalnej porady lub niezobowiązującej wyceny?

Zapytaj o wycenę ubezpieczenia lub kredytu

Artykuły

Podatek od zysków kapitałowych Poruszanie się po podatku od zysków kapitałowych – co musisz wiedzieć?
21 czerwca 2024
Podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax – CGT), nałożony na zyski ze sprzedaży aktywów...
First Time Buyers Pominięci First Time Buyers?
20 czerwca 2024
Wiosenny Budżet okazał się rozczarowaniem dla wszystkich, którzy chcą wejść na rynek nieruchomości. Zabrakło ogłoszeń...
Equity realise Trendy w zakresie uwalniania kapitału (Equity realase)
19 czerwca 2024
Statystyki Rady ds. Uwalniania Kapitału (Equity Release Council) podkreślają trendy, które były widoczne na rynku...
Darmowa wycena ubezpieczeń