Podatki w Wielkiej Brytanii – jakie są progi podatkowe?

13 lutego 2024

W Wielkiej Brytanii system podatkowy jest złożony i oparty na progresywności, co oznacza, że wysokość opodatkowania zależy od dochodów podatnika. Progi podatkowe w UK różnicują stawki w zależności od zarobków. Znajomość brytyjskich przepisów podatkowych jest istotna zwłaszcza kiedy trzeba złożyć zeznanie podatkowe. W artykule przybliżymy obecną strukturę podatkową w Wielkiej Brytanii, co może być istotne dla osób składających zeznania podatkowe. Jakie są nowe progi podatkowe? Zapraszamy do lektury.

Oblicz swoją zdolność kredytową

Podstawowe informacje o brytyjskim systemie podatkowym

Brytyjski system podatkowy składa się z różnorodnych rodzajów podatków, z których każdy odgrywa istotną rolę w finansowaniu publicznych usług i programów.

 • Podatek dochodowy (ang. Income Tax) jeden z głównych podatków, który obciąża indywidualne dochody osób fizycznych. Stawki podatku dochodowego wzrastają wraz z poziomem dochodów.
 • Podatek dochodowy dla firm (ang. Corporation Tax) – to forma podatku, która jest nałożona na zyski przedsiębiorstw i korporacji.Stawki podatku i progi dochodowe mogą się różnić w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i roku podatkowego,
 • Podatek od Towarów i Usług (VAT), który to podatek pośredni nakładanym na większość towarów i usług. Charakteryzuje się stawkami uzależnionymi od rodzaju towaru lub usługi.
 • Podatek od nieruchomości, znany w Wielkiej Brytanii jako Council Tax, który jest pobierany przez lokalne władze i zależy od wartości i lokalizacji nieruchomości.
 • Podatek od zakup nieruchomosci (Stamp Duty Land Tax), to podatek nakładany na zakup nieruchomości w Anglii i Walii. Jest to forma podatku od transakcji nieruchomości, którą płaci nabywca nieruchomości. Podatek ten obejmuje różne rodzaje nieruchomości, takie jak domy, mieszkania, działki, a także niektóre prawa do ziemi.

O większość podatków w Wielkiej Brytanii dba Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC). Zajmuje się ona m.in. podatkami dochodowymi, od zysków kapitałowych, VAT i innymi opłatami. Lokalne władze samorządowe odpowiadają za pobieranie Council Tax, używając go głównie do finansowania miejscowych usług publicznych, takich jak edukacja czy opieka społeczna. Działające przez te organizacje brytyjskie systemy podatkowe stanowią kluczowy mechanizm finansowy wspierający istotne funkcje państwa i dostarczający ważnych usług obywatelom.

Podatek dochodowy – progi podatkowe UK

Opodatkowanie podatkiem dochodowym (Income Tax) w Wielkiej Brytanii jest ustalane w celu zróżnicowania obciążenia podatkowego w zależności od wysokości zarobków. Podatek dochodowy jest obliczany progresywnie, co oznacza, że stawka podatku wzrasta wraz ze wzrostem pensji pracownika i jego dochodów. Aktualnie progi na rok podatkowy 2023/2024 wyglądają następująco:

 • Kwota wolna od podatku (Personal Allowance): Osoby o dochodach do £12,570 są zwolnione z płacenia podatku dochodowego, co stanowi kwotę wolną od podatku. To oznacza, że osoba zatrudniona na etacie, lub prowadząca własną działalność (Self employed) po przekroczeniu danej kwoty będzie musiała zapłacić podatek dochodowy (Income Tax).
 • Kwota podstawowa (Basic Rate): 20 % podatku obejmuje dochód od £12 571 do £50 270 rocznie;
 • Stawka Wyższa (Higher Rate): 40% podatku obejmuje dochód od £50 271 do £125 140 rocznie;
 • Stawka Dodatkowa (Additional Rate): 45% podatku dochodowego po przekroczeniu £125 140 rocznie.

Ponadto istnieją różne zasady dotyczące ulg podatkowych, które mogą wpływać na obliczanie podatku, takie jak ulga na dzieci, ulga na korzystanie ze żłobka, czy różne ulgi związane z oszczędzaniem na emeryturę.

Wszystkie te zasady mają na celu uwzględnienie różnych poziomów dochodów i zapewnienie sprawiedliwego systemu opodatkowania, dostosowanego do różnorodnych sytuacji finansowych obywateli Wielkiej Brytanii.

Podatek dochodowy dla firm

Corporation Tax (podatek od osób prawnych) w Wielkiej Brytanii to forma podatku, która jest nałożona na zyski przedsiębiorstw i korporacji. Jest to podatek na poziomie narodowym, pobierany przez HM Revenue and Customs (HMRC), brytyjski organ odpowiedzialny za sprawy podatkowe.

W skrócie, corporation tax jest obliczany na podstawie dochodu przedsiębiorstwa po odliczeniu kosztów działalności. Stawki podatku i progi dochodowe mogą się różnić w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i roku podatkowego, ale ogólnie obowiązujące stawki corporation tax są ustalane przez rząd Wielkiej Brytanii.

Podatek od osób prawnych jest jednym z głównych źródeł dochodów publicznych, które rząd wykorzystuje do finansowania różnych dziedzin, takich jak opieka zdrowotna, edukacja, infrastruktura i inne obszary polityki publicznej.

Od 1 kwietnia 2023 roku stawka podatku od osób prawnych wynosi:

 • 19% dla dochodów opodatkowanych poniżej £50 000 (stawka dla małych zysków)
 • 25% dla dochodów opodatkowanych powyżej £250 000 (stawka główna)

Przedsiębiorstwa z zyskami między 50 000 a 250 000 funtów będą płacić podatek według stawki głównej, zmniejszonej o ulgę graniczną (tzw. marginal relief)

Podatek VAT – stawki i wyjątki

W systemie podatkowym Wielkiej Brytanii podatek VAT (Value Added Tax) jest stosowany z różnymi stawkami, w zależności od rodzaju produktów i usług. Główne stawki VAT w roku podatkowym 2023/2024 to:

 • Standardowa stawka VAT 20%, która jest najwyższa, stosowana jest do większości towarów i usług.
 • Obniżona stawka VAT 5% dotyczy wybranych towarów i usług uznawanych za podstawowe, takich jak paliwo samochodowe, produkty zdrowotne, ogrzewanie i dziecięce foteliki samochodowe.
 • Zerowa stawka VAT 0% szczególnie korzystna dla konsumentów, obejmuje niektóre towary i usługi, w tym żywność, książki, gazety i odzież dziecięcą.

Istnieją również wyjątki i ulgi podatkowe w ramach systemu VAT. Niektóre towary i usługi są całkowicie wyłączone z VAT lub zwolnione z podatku, co oznacza, że nie podlegają opodatkowaniu. Przykłady to usługi medyczne, edukacyjne i finansowe. Ponadto, dla niektórych organizacji charytatywnych i podmiotów niekomercyjnych obowiązują specjalne zwolnienia lub obniżonej stawki VAT.

Podatek od nieruchomości – kategorie i opłaty

Podatek od nieruchomości w Wielkiej Brytanii, czyli Council Tax, to opłata lokalna obejmująca różne kategorie nieruchomości, w tym domy mieszkalne. Nieruchomości są przydzielane do grup w zależności od ich rynkowej wartości na dany czas. Wysokość opłaty Council Tax zależy od klasyfikacji nieruchomości oraz stawek ustalanych przez lokalne samorządy, które mają autonomię w tej kwestii

Obok Council Tax istnieje również Stamp Duty Land Tax (SDLT), znany w Wielkiej Brytanii jako podatek od transakcji nieruchomości, naliczany przy zakupie nieruchomości. Wysokość podatku zależy od ceny zakupu i obowiązuje progresywna skala stawek, gdzie wyższe wartości nieruchomości podlegają wyższym stawkom podatkowym. Dla pierwszorazowych nabywców istnieją pewne wyjątki i ulgi, które mogą obejmować obniżone stawki podatkowe lub całkowite zwolnienie.

Podatek od nieruchomości w Wielkiej Brytanii to kluczowy element systemu podatkowego, obejmujący lokalne opłaty użytkowania nieruchomości oraz podatek od transakcji. Zasady te są dostosowane do wartości nieruchomości i zdolności finansowej właścicieli, mając jednocześnie na celu finansowanie lokalnych usług publicznych.

Podatek od zakup nieruchomosci

Stamp Duty Land Tax (SDLT) to podatek nakładany na zakup nieruchomości w Anglii i Walii. Jest to forma podatku od transakcji nieruchomości, którą płaci nabywca nieruchomości. Podatek ten obejmuje różne rodzaje nieruchomości, takie jak domy, mieszkania, działki, a także niektóre prawa do ziemi.

Stawki SDLT są zazwyczaj skalowane, co oznacza, że opłata podatkowa zależy od wartości nieruchomości. Istnieją różne progi wartościowe, przy których stawki podatku mogą się zmieniać. Ponadto istnieją odstępstwa od płacenia podatku w niektórych przypadkach, na przykład dla pierwszych nieruchomości o wartości poniżej określonej kwoty lub dla nieruchomości kupowanych przez osoby młode.

Jeśli osoba kupująca kwalifikuje się jako First time buyer (kupującą po raz pierwszy), nie zapłaci podatku Stamp Duty za nieruchomości o wartości do £425 000 lub może skorzystać z obniżonej stawki dla zakupu nieruchomości o wartości do £625 000. Obowiązuje do 31 marca 2025. Obecnie HMRC definiuje First time buyers w UK jako:

‘Osoba kupująca po raz pierwszy to osoba lub osoby, które nigdy nie posiadały udziału w nieruchomości mieszkalnej w Wielkiej Brytanii ani w jakimkolwiek innym miejscu na świecie i które mają zamiar zamieszkać w tej nieruchomości jako swoje główne miejsce zamieszkania.’

Podatek ten jest gromadzony przez HM Revenue and Customs (HMRC), brytyjski organ odpowiedzialny za sprawy podatkowe. Dochody z SDLT są wykorzystywane przez rząd na finansowanie różnych obszarów polityki publicznej.

Podatki lokalne – różnice między regionami

Podatki lokalne w Wielkiej Brytanii odzwierciedlają znaczną autonomię samorządów lokalnych w ustalaniu stawek, co skutkuje zróżnicowanymi podatkami w różnych regionach kraju. Samorządy mają kontrolę nad Council Tax, głównym źródłem dochodów lokalnych, przeznaczonym na edukację, usługi socjalne i utrzymanie dróg. Wysokość tego podatku zależy czynników, takich jak wartości nieruchomości czy potrzeb finansowych danego samorządu.

W regionach o wyższym standardzie życia, takich jak Londyn czy Południowo-Wschodnia Anglia, Council Tax może być wyższy ze względu na wyższą wartość nieruchomości i większe wydatki na usługi publiczne. Z drugiej strony, w niektórych regionach północnej Anglii lub Walii, gdzie wartość nieruchomości jest zazwyczaj niższa, stawki Council Tax mogą być niższe. Dodatkowo samorządy mogą oferować różne ulgi i zwolnienia podatkowe, zależnie od lokalnej polityki i potrzeb społeczności, co również przyczynia się do różnic w obciążeniu podatkowym mieszkańców.

Różnice te są rezultatem zdecentralizowanego zarządzania publicznego, gdzie samorządy lokalne posiadają elastyczność w tworzeniu własnej polityki podatkowej, dostosowanej do lokalnych potrzeb i warunków.

Środki na wsparcie podatkowe dla mieszkańców

W Wielkiej Brytanii istnieją różne środki i programy wspierające podatki, zwłaszcza dla rodzin i osób o niższych dochodach. Rząd oferuje ulgi w podatku dochodowym, zwiększone osobiste zwolnienia podatkowe oraz środki wspierające rodziny, takie jak zasiłek na dziecko i kredyt podatkowy. Celem tych inicjatyw jest zmniejszenie obciążenia finansowego dla osób znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej, co przyczynia się do zapewnienia większego wsparcia finansowego dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują.

Rząd brytyjski wspiera przedsiębiorczość i wzrost gospodarczy poprzez różne inicjatywy, obejmujące ulgi podatkowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, zachęty inwestycyjne, a także programy wsparcia dla startupów i innowacyjnych projektów biznesowych. Programy takie jak ulgi podatkowe na badania i rozwój (R&D) umożliwiają firmom odliczanie kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową, co sprzyja innowacjom i postępowi technologicznemu.

W odpowiedzi na specyficzne wyzwania gospodarcze, takie jak pandemia COVID-19, rząd brytyjski wprowadził dodatkowe tymczasowe środki wsparcia. Te obejmowały dotacje i pożyczki dla przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem. Stanowiły one integralną część szerszej strategii rządowej mającej na celu stabilizację gospodarki i wsparcie zarówno osób fizycznych, jak i sektora biznesowego w trudnych czasach.

Legalne strategie minimalizacji podatków

Legalna minimalizacja podatków w zarządzaniu finansami osób prywatnych i przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii jest kluczowa. Doradcy podatkowi mogą pomóc w wyborze optymalnej formy opodatkowania, korzystaniu z ulg i odliczeń podatkowych, a także w planowaniu podatkowym przy większych transakcjach finansowych. Planiści finansowi łączą wiedzę podatkową z planowaniem inwestycji i emerytur, dążąc do maksymalizacji korzyści finansowych przy minimalizowaniu obciążenia podatkowego. Optymalizacja podatkowa, poprzez wykorzystanie ulg i inwestycje w produkty oferujące korzyści podatkowe, stanowi kluczowy element efektywnego planowania finansowego. Doradcy podatkowi i planiści finansowi, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, mogą przyczynić się do minimalizacji obciążeń podatkowych zgodnie z obowiązującym prawem.

Podsumowanie

System podatkowy Wielkiej Brytanii obejmuje różnorodne podatki, takie jak dochodowy, VAT, od nieruchomości i lokalne, z różnymi stawkami i ulgami dostosowanymi do różnych sytuacji. Samorządy lokalne mają autonomię w ustalaniu pewnych podatków, co tworzy różnice regionalne. Rząd brytyjski oferuje programy ulg dla rodzin, osób o niższych dochodach i wspiera przedsiębiorczość. W kontekście tego złożonego systemu podatkowego doradcy podatkowi pełnią kluczową rolę, pomagając klientom w pełnym zrozumieniu i efektywnym wykorzystaniu korzyści płynących z brytyjskich regulacji podatkowych.

Dane aktualne na dzień publikacji – 13.02.2024

🚨Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedażowej, ani porady finansowej.

Powyższa informacja nie stanowi porady podatkowej ani finansowej. Osoby zainteresowane decyzjami podatkowymi lub finansowymi powinny skonsultować się z doradcą podatkowym, lub planistą finansowym dla spersonalizowanych porad.

W razie wątpliwości, należy potwierdzić obecnie obowiązujące wymagania podatkowe, jak i właściwe stawki podatkowe, poprzez kontakt z urzędem skarbowym lub stosownymi instytucjami podatkowymi. Aktualne stawki zazwyczaj mogą być publikowane na stronach HMRC.

Prestige Financial Advisers Ltd nie udziela porad podatkowych..

 

4.8/5 - (22 votes)

Potrzebujesz profesjonalnej porady lub niezobowiązującej wyceny?

Zapytaj o wycenę ubezpieczenia lub kredytu

Artykuły

Podatek od zysków kapitałowych Poruszanie się po podatku od zysków kapitałowych – co musisz wiedzieć?
21 czerwca 2024
Podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax – CGT), nałożony na zyski ze sprzedaży aktywów...
First Time Buyers Pominięci First Time Buyers?
20 czerwca 2024
Wiosenny Budżet okazał się rozczarowaniem dla wszystkich, którzy chcą wejść na rynek nieruchomości. Zabrakło ogłoszeń...
Equity realise Trendy w zakresie uwalniania kapitału (Equity realase)
19 czerwca 2024
Statystyki Rady ds. Uwalniania Kapitału (Equity Release Council) podkreślają trendy, które były widoczne na rynku...
Darmowa wycena ubezpieczeń