Jak sprawdzić historię kredytową w UK? Czym jest i jak poprawić credit score?

13 marca 2024

Historia kredytowa jest kluczowym wskaźnikiem finansowym, decydującym o możliwościach zaciągnięcia kredytu na preferencyjnych warunkach. W kontekście finansowym Wielkiej Brytanii, gdzie system kredytowy charakteryzuje się szczególną złożonością, zrozumienie i poprawa własnego credit score staje się priorytetem dla każdego konsumenta. Niniejszy artykuł oferuje wszechstronne spojrzenie na proces oceny historii kredytowej, wyjaśniając jej podstawowe pojęcia, metody oceny, oraz praktyczne kroki, które można podjąć w celu jej poprawy. Poruszymy kluczowe aspekty, od definicji i różnic między zdolnością kredytową a credit score, poprzez metody jej oceny, aż po strategię na jej poprawę.

Zrozumienie historii kredytowej

Historia kredytowa to ocena finansowa określająca zdolność kredytobiorcy do spłaty zaciągniętych zobowiązań i pokazująca jak były prowadzone konta kredytowe i inne zobowiązania finansowe na przestrzeni wielu lat. Kluczowe jest zrozumienie, że historia kredytowa to bardziej złożona kwestia niż sam credit score, który jest jej numerycznym wyrazem. Ponadto historia kredytowa oraz credit score, to jeszcze inne pojęcia niż zdolność kredytowa, która jest kwotą określającą maksymalną potencjalną pożyczkę jaką można otrzymać na zakup nieruchomości lub refinansowanie obecnego kredytu. Zdolność kredytowa jes obliczana na podstawie dochodów, wydatków, jak również innych czynników takich jak staż pracy czy status mieszkaniowy, ilość osób na utrzymaniu i wielu innych czynników wpływających na finanse osobiste.

Różnice między historią kredytową a credit score

Choć często używane zamiennie, pojęcia zdolności kredytowej i credit score różnią się znacząco. Credit score jest kwantyfikacją historii kredytowej, wyrażoną przez liczbę punktów przyznanych przez agencje kredytowe. Wartość ta jest obliczana na podstawie szeregu czynników, w tym historii spłaty długów, ilości zapytań kredytowych, czy długości historii kredytowej. Zrozumienie różnic między tymi pojęciami jest kluczowe dla efektywnego zarządzania swoją historią i możliwościami kredytowymi.

wydruk raportu kredytowego

Jak sprawdzić swoją historię kredytową?

Znajomość swojej historii kredytowej to podstawa, jeśli chodzi o możliwość uzyskania np. kredytu hipotecznego. Zanim złożysz wniosek kredytowy, warto zatem ją sprawdzić. Oto krótka instrukcja, jak się za to zabrać:

Przegląd dostępnych narzędzi i usług

W Wielkiej Brytanii istnieje wiele narzędzi i usług pozwalających na sprawdzenie zdolności kredytowej. Te narzędzia zazwyczaj oferują dostęp do podstawowych opcji bezpłatnie, jak i jest możliwość skorzystania z bardziej rozbudowanych funkcji za opłatą dodatkową. Jeden z głównych serwisów to Experian, Equifax, czy TransUnion, oferują podstawowe informacje o Twoim credit score oraz wgląd w historię kredytową. Niektóre serwisy oferują również wgląd do danych jakie mają różne agencje kredytowe, np. Checkmyfile.

Instrukcja krok po kroku jak sprawdzić własną zdolność kredytową online

 1. Wybór serwisu: Najpierw zdecyduj, czy chcesz skorzystać z darmowej, czy płatnej usługi. Pamiętaj, że każda z agencji kredytowych może oferować nieco inną ocenę, dlatego warto rozważyć uzyskanie raportu z więcej niż jednego źródła.
 2. Rejestracja i logowanie: Następnie zarejestruj się na wybranej platformie, podając wymagane informacje, takie jak imię i nazwisk i historia adresów zamieszkania.
 3. Dostęp do raportu: Po zalogowaniu będziesz mógł uzyskać dostęp do swojego raportu kredytowego. W przypadku darmowych usług, informacje mogą być ograniczone lub aktualizowane rzadziej niż w płatnych opcjach.

Interpretacja wyników

Kiedy już uzyskasz dostęp do swojego raportu kredytowego, ważne jest, aby umieć go prawidłowo zinterpretować. Raport zawiera różne wskaźniki, takie jak Twoja ogólna ocena kredytowa, historia spłat, aktualne zadłużenie, czy ilość zapytań kredytowych. Wysoka punktacja może wskazywać na dobrą historię kredytową (czyli właściwą obsługę posiadanych zobowiązań finansowych, kontraktów i innych produktów finansowych), co może zwiększyć szanse na uzyskanie kredytu na preferencyjnych warunkach. Z kolei niska punktacja może być sygnałem dla kredytodawców, że jesteś osobą o wyższym ryzyku. W razie wątpliwości warto zasięgnąć rady profesjonalnego doradcy finansowego, który pomoże Ci w analizie uzyskanych wyników.

obliczanie credit score

Czym jest credit score i jak jest obliczany?

Credit score, czyli wynik kredytowy, to liczbowe wyrażenie oceny kredytowej osoby, które wykorzystywane jest przez kredytodawców do oceny ryzyka związanego z udzieleniem kredytów. Jest to indykacyjny wskaźnik finansowy, który może determinować nie tylko zdolność do uzyskania kredytu, ale także warunki jego udzielenia, w tym oprocentowanie. Zła historia kredytowa może więc nie tylko zmniejszyć pulę dostępnych ofert kredytowych, ale też negatywnie wpłynąć na warunki pożyczki lub całkowite odrzucenie wniosku kredytowego.

Kluczowe czynniki wpływające na Twoją ocenę kredytową i wysokość credit score:

 1. Historia kredytowa: Regularność spłaty zobowiązań, historia kont bankowych oraz kart kredytowych.
 2. Wykorzystanie kredytu: Stosunek wykorzystanych środków kredytowych do dostępnych limitów.
 3. Długość historii kredytowej: Czas trwania historii kredytowej wpływa pozytywnie na ocenę.
 4. Nowe zobowiązania kredytowe: Liczba i rodzaj niedawno zaciągniętych kredytów i zapytań kredytowych.
 5. Różnorodność kredytów: Mieszanka różnych typów kredytów (np. kredyt hipoteczny, samochodowy, konsumpcyjny).
 6. Rejestracja na liście do głosowania: Ważne jest, aby być zarejestrowanym do głosowania na swoim obecnym adresie – ten czynnik często służy do sprawdzenia obecnego adresu przez kredytodawców.
 7. Niezapłacone zobowiązania finansowe, zaniedbane płatności, opóźnienia, bankructwa, wyroki sądowe: są to negatywne czynniki, które obniżą Twój credit score, a co za tym idzie mogą ograniczyć opcje odnośnie możliwości starania się o nowe kredyty (w tym również kredyt na zakup nieruchomości w UK).

Różne agencje kredytowe mogą stosować odmienne modele oceny, co prowadzi do nieznacznych różnic w wynikach credit score. Kluczowe agencje w UK to Experian, Equifax, i TransUnion, każda z nich może prezentować inny wynik i inaczej prezentować ocenę kredytową w zależności od zgromadzonych danych i metodologii obliczeniowej stosowanej w danej agencji informacji kredytowej.

karta kredytowa, kalkulator i wydruk z podsumowaniem credit score

 

Jak poprawić credit score?

Credit score można podnieść przynajmniej na kilka sposobów, zarówno w sposób długofalowy, jak i bardziej doraźnie.

Długoterminowe strategie poprawy credit score

 1. Regularna spłata zobowiązań: Punktualne regulowanie rachunków i rat kredytowych.
 2. Zarządzanie wykorzystaniem kredytu: Utrzymywanie niskiego stosunku wykorzystania dostępnych limitów kredytowych.
 3. Rozwaga przy zaciąganiu nowych kredytów: Ograniczenie liczby zapytań kredytowych i nowych zobowiązań.

Sposoby na szybką poprawę credit score

 1. Spłata zadłużenia: Redukcja długu, szczególnie na kartach kredytowych, może szybko poprawić wynik.
 2. Zwiększenie limitów kredytowych: Poprawia stosunek wykorzystania kredytu bez zwiększania zadłużenia.
 3. Korygowanie błędów w raporcie kredytowym: Sprawdzenie raportów pod kątem błędów i nieścisłości, a następnie zgłaszanie ich do agencji kredytowych w celu poprawy.
 4. Rejestracja do głosowania na obecnym adresie, jeśli tego jeszcze nie uczyniłeś.

Co robić, gdy napotykamy na błędy w raporcie kredytowym

W przypadku gdy raport kredytowy zawiera błędy, należy niezwłocznie skontaktować się z agencją kredytową w celu ich sprostowania. Proces ten może obejmować dostarczenie dowodów na poparcie swoich roszczeń. Ten proces zazwyczaj nazywany jest ‘Notice of correction’.

Najczęściej popełniane błędy i jak ich uniknąć

Przegląd typowych błędów

W procesie zarządzania historią kredytową i budowania credit score, wiele osób popełnia podobne błędy, które mogą mieć negatywny wpływ na ich finansową przyszłość. Oto niektóre z nich:

 1. Zbyt wiele zapytań kredytowych w krótkim czasie: Powoduje to spadek credit score, gdyż sugeruje potencjalnym kredytodawcom desperację w pozyskiwaniu kredytu.
 2. Brak regularności w spłacie zobowiązań: Opóźnienia w płatnościach są rejestrowane w historii kredytowej, co negatywnie wpływa na ocenę.
 3. Wysokie wykorzystanie limitu kredytowego: Utrzymywanie salda bliskiego limitowi dostępnego kredytu może być odczytywane jako nieumiejętność zarządzania finansami.
 4. Brak różnorodności w produktach kredytowych: Jednotypowe zobowiązania mogą nie prezentować pełnego obrazu zdolności kredytobiorcy do obsługi różnych form długu.
 5. Wysoki ogólny poziom zadłużenia: balans wszystkich zobowiązań kredytowych może mieć za duży w stosunku do Twoich obecnych dochodów..

Jak unikać pułapek związanych z historią kredytową?

 1. Planuj zapytania kredytowe: Rozłóż zapytania w czasie i aplikuj tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
 2. Płatności na czas: Automatyzuj płatności lub ustaw przypomnienia, aby uniknąć opóźnień.
 3. Zarządzaj wykorzystaniem kredytu: Staraj się utrzymywać wykorzystanie kredytu poniżej 30% dostępnych limitów.
 4. Dywersyfikuj portfel kredytowy: Posiadanie różnych typów kredytów (np. kredyt hipoteczny, samochodowy, karty kredytowe) może pozytywnie wpłynąć na Twoją ocenę.
 5. Nie bierz kredytów, pożyczek, kart kredytowych lub innych zobowiązań finansowych jeśli ich naprawde nie potrzebujesz.

Wiele osób ma błędne przeświadczenie, że warto mieć wiele kredytów lub innych produktów finansowych (np. karty kredytowe), aby mieć lepsze szanse na uzyskanie kredytu na zakup nieruchomości w UK. W praktyce istotniejsze może okazać się bycie zarejestrowanym na liście do głosowania niż posiadanie karty kredytowej. Warto pamiętać, że to jak wysoki kredyt otrzymasz na kupno nieruchomości będzie przede wszystkim uzależnione od wysokości Twojego depozytu oraz zdolności kredytowej (czyli głównie od poziomu dochodów). Upewnij się natomiast, że jakiekolwiek kredyty, pożyczki lub inne zobowiązania są spłacone na czas.

Formularz historii kredytowej

 

Jak sprawdzić swoją historię kredytową? Podsumowanie

Historia kredytowa i credit score są fundamentami zdrowej sytuacji finansowej każdego konsumenta. Zrozumienie, jak są obliczane, oraz świadome zarządzanie swoim profilem kredytowym, może otworzyć drzwi do lepszych warunków kredytowych i finansowej stabilności. Kluczowe jest unikanie typowych błędów i regularne monitorowanie swojego credit score, aby na bieżąco wprowadzać poprawki i utrzymywać zdrową historię kredytową. Pamiętaj, że dobra historia kredytowa i wysoki credit score to nie tylko szansa na korzystniejsze kredyty, ale także znaczący element budowania zaufania wobec instytucji finansowych. Regularne sprawdzanie swojej historii kredytowej, unikanie powszechnych błędów, oraz świadome podejmowanie decyzji finansowych to klucz do utrzymania zdrowia finansowego i osiągnięcia swoich celów ekonomicznych. Odpowiednia ocena kredytowa w UK może być kłopotliwa, zwłaszcza gdy nie ma się dobrego rozeznania w temacie – w związku z tym warto rozważyć pomoc profesjonalnego doradcy finansowego, który przeprowadzi Cię przez cały proces i wyjaśni szczegółowo każdy krok.

Dane aktualne na dzień publikacji – 13.03.2024

🚨Powyższy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedażowej, ani porady finansowej.

🚨Przed podjęciem jakiejkolwiek umowy kredytowej lub innego produktu finansowego, należy uzyskać indywidualną poradę w zakresie swoich wymagań i ogólnych warunków kontraktu.

🚨Twoja nieruchomość może być przejęta przez kredytodawcę, jeśli nie spłacasz rat kredytu hipotecznego na czas.

5/5 - (3 votes)

Potrzebujesz profesjonalnej porady lub niezobowiązującej wyceny?

Zapytaj o wycenę ubezpieczenia lub kredytu

Artykuły

Polisa na zycie Czy musisz ponownie przyjrzeć się swojemu ubezpieczeniu na życie?
26 czerwca 2024
Kiedy ostatni raz przeglądałeś swoją polisę na życie? Może nie jest łatwo myśleć o tym,...
Wynajmy wakacyjne Duże zmiany w opodatkowaniu umeblowanych wynajmów wakacyjnych
25 czerwca 2024
W Wiosennym Budżecie minister finansów ogłosił zniesienie reżimu podatkowego dla umeblowanych wynajmów wakacyjnych (Furnished Holiday...
Ubezpieczenie od niezdolnosci do pracy Jak dobrać Ubezpieczenie od niezdolności do pracy w UK?
24 czerwca 2024
Ubezpieczenie od niezdolności do pracy jest kluczowym elementem zabezpieczenia finansowego dla osób pracujących w Wielkiej...
Darmowa wycena ubezpieczeń